Tipping point

Att illustrera en ”tipping point” görs enklast genom att jämföra med en gungbräda i lekparken. I ursprungsläget står alla på den sidan som är lägst på gungbrädan. En individ tror att det är bättre på den andra sidan och går över dit, fler och fler går över för att njuta av den bättre utsikten. Men när tillräckligt många har gått över gungbrädan så tippar den över och den andra sidan blir lägst. Ju fler som står på den lägsta sidan, desto svårare är det att tippa tillbaka brädan.

Det är så man tänker om mängden co2 i atmosfären. När nivån är för hög blir det nästan omöjligt att sänka den igen.
Det är väldigt lite co2 som läcker ut i världsrymden.
Energin som värmer vår planet kommer ifrån solen, och först när den träffar något som inte reflekterar den energin så omvandlas energin till värme. När vi ökar koncentrationen co2 i atmosfären så ökar vi chansen för energin att träffa en co2 molekyl både på väg in och ut ur atmosfären och därmed att omvandlas till värme i vår atmosfär.
Om energin omvandlas till värme i vår atmosfär så stiger temperaturen i atmosfären.
Vårt behov av energi har lett oss till att använda energi från förr i tiden och lagrats in i vår planet under miljontals år, men vi använder den på kanske 100 år. På så sätt ökar vi co2 koncentrationen och därmed höjer vi temperaturen på vår atmosfär. När temperaturen i atmosfären stiger så smälter isarna, tundran tinar och vattennivån i världshaven stiger, öknarna sprider ut sig. Det i sin tur leder till mer uppvärmning av atmosfären, och runt går hjulet.

Vi människor tycker bland annat om att bosätta oss nära vatten, de som har råd kommer att bygga maskiner och vallar som skyddar dem från översvämning och de som inte har råd, de får flytta.
Redan idag så är vi ovilliga att ta emot människor som vill flytta till områden som har en bättre levnadskvalitet.
Genom att inte göra något för att förbättra klimatet så spär vi på incitamentet för att flytta.

Forskarna hävdar att så länge vi har en temperaturökning på mindre än 2 grader så slår gungbrädan inte över och vi får inte en automatisk förändring mot en högre temperatur i vårt klimat.

Det som är bra med det hela är att vi faktiskt fortfarande kan påverka roten till problemet innan gungbrädan slår över men det börjar bli bråttom. Istället för att söka en gudomlig rättvisa, kan vi ta en del olägenheter och varje dag jobba mot att minimera våra utsläpp av co2 så att gungbrädan inte tippar över.


Klimatsmart – javisst

Det talas på tok för mycket om att det finns en kostnad associerad med att bli klimatsmart, det stämmer inte. Det är ju så att vi strävar efter ett ökat BNP. BNP är ett mått på värdet av det som produceras i ett land och om det vi producerar blir lite dyrare att producera, så måste ju BNP stiga. Det är ju inte riktigt så enkelt, för någon måste ju köpa det som vi producerar annars stiger inte BNP.

Har man en stor inre marknad så kan man övertyga aktörerna på denna marknad att vår framtid faktiskt har ett värde och därmed köper vi endast saker och tjänster som leder oss in i framtiden. Saker och tjänster som inte leder oss in i framtiden köper vi inte oavsett pris.

Om man exporterar varor och tjänster till utländska konsumenter, myndigheter företag och regimer och vi är officiellt överens om att människans påverkan av klimatet vi alla lever i, så vore det ju konstigt om man inte prioriterade sina inköp likadant överallt. För det som förstör framtiden vill ingen ha!

Så även om det finns både politiker och företag som vill få oss att tro annorlunda, så är det faktiskt vi individer som bestämmer hur vi vill att vår framtid ska se ut!

Att se framåt

Under den pandemi som fortfarande pågår, görs det väldigt tydligt vem ser framåt och vem som helst bara ser till sitt eget skinn. Myndigheterna låter pengapressarna går för fullt – mer åt alla, men ändå är vi inte nöjda. Det finns fler som det är synd om, som är mer värda beskydd eller är orättvist behandlade. Många vill tillbaka till det kända, det som var förr. Vi tycker om att känna igen oss, inte kasta oss ut i det okända.

Det ligger en stor uppgift på våra politiker att fördela resurserna, att se till att det inte bara blir bröd och skådespel för att bli omvald.
Vi vill att en del av satsningarna faktiskt ska leda mot en framtid som vi vill vara en del av. Det mesta vi ser av de pengamässiga åtgärderna och vårbudgeten leder oss inte framåt, utan strävar till att allt ska bli som förr.

Vi vill inte tillbaka, vi vill framåt. Vi vill visa vad vi lärt oss de senaste femton månaderna!

Lokala nyheter

Moderaterna tycker att vi borde rädda den lokala journalismen med mer pressstöd, man tror att vi närmar oss en ”tiping point” för lokalpressen. Det kan väl vara så, men det verkliga hotet mot lokaljournalistiken står de lokala tidningarna för. De lever fortfarande kvar i tron att det som är värdefullt är stora nyheter som kommer långt ifrån. Det är faktiskt precis tvärtom idag. Med stora volymer att sprida kostnaderna på rullar de globala mediehusen över oss, men de saknar lokalt innehåll.

Lokalt innehåll är i princip helt ointressant i grannstan. Men om du bor i den lilla stan är du mycket intresserad av vad som händer runt omkring dig. Lokala nyheter är viktiga, även lokala annonser. De lokala annonserna kan publiceras på t.ex. Facebook med hjälp av GPS positionering, men det lokala innehållet måste skapas och produceras. Men om det inte finns ett sätt att göra pengar på att skapa innehållet så kommer det inte att finnas.
Vi människor vill kunna lita på det vi läser, hör eller ser. Vi vill inte få censurerat material, vi vill ha oberoende och relevant information. Men innehållet måste inte komma från den traditionella, lokala tidningen. I en framtid där innehållet blir alltmer anpassat efter just dina behov, kommer det lokala innehållet att bli verkligt PREMIUM innehåll. Det kommer dock inte kunna bära en hel tidnings upplaga, för det är ju inte där läsarna finns. Det lokala innehållet ÄR mer värdefullt än tidigare, det gäller dock inte den lokala tidningen. Vi kan inte låta lokaltidningen döda lokalinnehållet.

Modellen med lokaltidning fungerar inte längre. Nya affärsmodeller måste uppstå! Förr var det dyrt med stora nyheter långt ifrån, så är det inte längre. Specialiseringen ökar och kanske kommer vi att få byråer som specialiserar sig på lokalt innehåll!

Att kompromissa

Ett vedertaget uttryck är att det godas värsta fiende är det bästa. Hela pandemin är fullständigt nedlusat med bevis att detta stämmer.

Vi har aldrig tidigare försökt utreda från vilken vaccintillverkare influensavaccinet kommer, vi har nöjt oss med att det är godkänt mot den influensa vi tror kommer att härja vid jul.
Men nu när vi vet att det finns flera olika tillverkare så går debatten stark om vilken leverantör man vill ha.
Det har gått så långt att ett av de tre existerande godkända vaccinen ses som farligare och vi anser att myndigheterna bör stoppa användningen. Om man tittar på statistiken så här långt så är utfallet ungefär 1000 ggr säkrare än p-piller, ändå skrivs p-piller ut och vaccinet pausas.

Risken för att dö av Covid-19 överstiger vida risken att att dö av en biverkning av vaccinet, så vi är visst inte speciellt rädda för att dö. Vi är dock rädda för att dö av en möjlig biverkning av ett visst vaccin.

Att våga lita på någon annans kompromiss är ett stort förtroende.
Detta är ett bra beteende, så till vida att de som pekar ut alternativen har kompetens och ser en helhet, inte bara en detalj.

Varför träter Apple och Facebook

Trätan forsätter, Mark(Facebook) är sur på att Tim(Apple)på uppdateringen av IOs ska sätta inställningen för att inte dela med sig av sin data som default.

Vid en första anblick känns det självklart att Tim får utrusta den telefon som han säljer, precis som han vill.
Marks affärsidé går snällt sagt ut på att samla många användare, presentera rätt innehåll, på rätt plats framför rätt rätt person. Mark tycker det är enklast att tjäna pengar genom att sälja resultatet av den här tjänsten till annons köpare, inte till konsumenter. Nu vill Tim sabba hela Marks modell genom att tvinga app-tillverkarna att be om om samtycke från användarna för att få titta på och spara på det som intresserar användarna för app-tillverkarens bruk.

Mark vill framstå som de småbolagens förkämpe och Tim vill vara användarnas förkämpe. Mark tror att användaren vill få annonsen vald av Facebook presenterad framför konsumentens ögon, Tim tror att det är viktigare för konsumenten att välja vilken data han delar med sig.

Biden(USA) har inte tagit ställning än, det är ju två amerikanska bolag som träter. På sistone har Margrethe Vestager(EU) lagt sig i soppan, hon tycker att det blir bra så länge som alla bara behandlas lika.

Kom ihåg hur anemiskt det var när TV3 köpte Hockey VM 1989 och SVT eftersände utan reklam i marknätet. Det är enkelt att blockera, men avvägningen för upplevelsen är inte så enkel som vi tror.

Det är viktigt vad vi tycker, det är vårt data som är till salu. Om vi inte bestämmer oss så kommer våra politiker bestämma åt oss.

Allt på bredband

Framför allt betal-tv operatörer vill sälja sitt bredband till oss konsumenter ju nu. Man har just fattat att digitaliseringen inom kort kommer att totalt förändra hur deras affärslandskap ser ut. Eftersom alla tjänster kommer att gå på bredband och man redan har direkt kontakt med konsumenter så försöker betal-tv operatörerna att bli bredbandsoperatörer. Men det här med att gräva ner fiberkabel är dyrt så det överlåter man till någon annan. Det man försöker differentiera sig med är tjänstepaketet och kombinationen, det känner man ju igen från förr.

Nu villa alla bolag med självkänsla bli eller förbli grindvakt och bestämma vem som får eller inte får nå konsumenten. Det är en så attraktiv position att i princip alla vill ha den. Det finns många som känner sig manade att ta grindvaktspositionen, alla med mer eller mindre övertygande förklaringar om varför just de ska vara den utvalda grindvakten. Men som konsumenter är det bara den bredbands uppkopplingen till nätet vi vill åt. Låt slaget om vår dyrbara tid hållas på själva nätet. Vi vill själva bestämma vad vi vill lägga vår tid på och det är nog olika för olika individer. Vi vill själva välja vilken tjänst som passar oss bäst.

Köp gärna bredband med kort uppsägningstid, men fall inte dit på kombinationspaketet. Alla tjänsteleverantör är som langare, de vill alltid göra det lätt att börja och svårt att sluta.

Fler murar blir inte bättre

Det viktigaste med nutiden är nog framtiden, att vi kan tro på att det blir bättre.

Just nu befinner vi oss i en djup kris. Vi lever i en akut kris där vår personliga existens befinner sig under hot. Om vi strävar efter att ta oss tillbaka till innan pandemin så kommer vi att hamna i en ny pandemi igen. Men eftersom vi vet att pandemi inte är ett bra ställe att befinna sig på, så måste vi satsa på en annan väg än den som leder oss in i pandemi igen.

Det finns gott om konservativa krafter som vill ta oss till det läge som rådde innan pandemin, det ligger liksom i konservatismens natur. Jag tror att ingen av oss vill att vi ytterligare en gång ska gå rakt in i en pandemi. Vi vill nog behålla det som var bra, det som gjorde oss lyckliga och lära oss av det som gjorde oss olyckliga.

Tyvärr så syns detta inte alls i räddningspaketen, de syftar bara till att hålla idéer och tankar från förr under armarna, så att vi kan hålla igång konsumtionen.
Våra myndigheter (dvs vi) häller pengar på företag för att bevara antalet anställda. Inte finns det ett enda krav att bygga ett bättre och mer motståndskraftigt samhälle för framtiden. Våra företag hedrar detta förtroende genom att tondövt vräka ut bonusar till individer som åtnjutit den billigaste permitteringen någonsin och troligen ändå inte uppfyllt sina bonusmål. För att göra situationen ännu värre så tänker nationer införa exportförbud för vaccin och vaccinråvara, när vi faktiskt vet att pandemin inte är över förrän vi uppnår utrotning av viruset. Alla som vill leva i en värld utan murar, måste hjälpa till för att vaccinet ska nå fram.

Vi vill ju alla leva i en framtid utan murar. En del kommer säkert ihåg obehagskänslan innanför Berlin muren, den vi vi inte ha tillbaka, varken muren eller känslan. Så låt oss jobba tillsammans för att slippa nya murar.

Pandemibonus

Det finns en debatt om huruvida ledningar som har åtnjutit pandemistöd kan ha gjort sig förtjänta av bonus. Och visst känns det lite märkligt att någon som har fått hjälp av samhällsmedborgarna ska kunna kamma in en bonus.

Har man uppfyllt sina bonusmål så är man berättigad till bonus om man inte har uppfyllt sina mål så är man inte berättigad till bonus.
Bonusmål skrivs oftast före perioden under vilken man ska uppfylla sina mål, så ingen vet vad som kommer att hända under nästkommande bonusperiod. Att justera dem i efterhand känns helt märkligt. Finns det kanske någon ”force majour” klausul i bonuskontrakt som gör att det räcker bra med att göra så gott man kan. Skulle inte tro det. Bonusmål sätts för att den bonustagaren ska prioritera vissa aktiviteter. Om dessa vid ett visst tillfälle inte längre känns relevanta så får man antingen tala med sin bonussättande chef för att justera målen eller snällt vänta tills planerat bonusmöte.

Jag har svårt att tro att t.ex. Volvo Group förutsåg Pandemin och dess följder. Samt att man dessutom hade lyckats att uppdaterade bonusmålen för 2020. Men är det så, så är det bara att gratulera Volvo gänget till ett väl genomfört jobb och välförtjänta bonus utbetalningar. Att det hela framstår som komplett tondövt ska ju hanteras i bonus- och lönesystemet för 2021.

Dela med dig?

Jag tror inte många är rädda för framtiden och det är bra, för vi ska alla dit oavsett om vi vill eller inte. Men det är ju klart att lite obehag känner vi till mans, för ingen har varit där förut.

Vi har faktiskt tagit oss till början av vaccinationsfasen mot den sjukdom som plågat oss. Nu kan det sakta bli bättre, vi kan återta mycket av det vi saknat med lägre risker.
Det största hotet mot vår framgång är som vanligt vi människor själva. I egoistiska utfall så vill en del människor att det ska finnas tullar och förbud mot att transportera vaccin till andra människor.
Trots att en del har varit framsynta nog att göra beställningar av vaccin innan vaccinet var färdigt så råder det brist på vaccin just nu. De företag som som uppenbarligen har ljugit om sin förmåga att leverera vaccin är nöjda med att de lyckats skuffa mer av sin risk till oss individer. Situationen har förvärrats av att det även finns opportunistiska nationer, organisationer och individer som girigt vill roffa åt sig vaccin under denna period av brist.

Viruset kommer fortsätta att mutera så länge det finns kvar i vår värld, så storleken av vår värld definieras av hur många vi vill dela vaccin med. När vi inte längre vill dela med oss så får vi dra igång murbygget. Trodde naivt att murbyggandet var en fas som vi lagt bakom oss.

Som väl är kan vi fortfarande välja om vi vill vara giriga och bygga murar eller om vi vill leva i en stor öppen värld med färre girigbukar.