Evigt tjat om marknadshyror

Enligt januariöverenskommelsen så måste (s) göra sitt utredningsförslag om en fri prissättning för hyran på nybyggnation till lag. Ett ingånget avtal är ett avtal. Nu verkar kommunisterna vilja fälla den sittande regeringen för detta avtal. Såvitt jag kommer ihåg så har innehållet i avtalet varit känt sen före Pandemin, så varför vill kommunisterna fälla regeringen just nu?

Pengar är en fantastisk uppfinning för att kunna maximera det värde som uppstår av vårt slit och även för att fördela detta värde. Den som har pengar kan byta dessa mot en annan vara. På så sett har vi människor gjort det möjligt att skapa värde där det kostar minst att skapa det, mer oberoende av var eller när värdet konsumeras.
I kommunisternas värld så borde alla ha samma rätt att konsumera oavsett hur mycket värde man skapar. Så om någon bor på en åtråvärd plats, så borde alla som vill kunna bo där. Fast det är ju klart att det blir lite trångt om alla ska bo på samma plats. Man undrar ju vem som ska fördela rätten att bo där. Kanske någon som är lite mer jämlik…

Nä, låt oss använda pengar till det de är bra för, nämligen att fördela värde. Låt ett ingånget avtal vara ett avtal oavsett om du tycker om det eller ej.

Mer BitCoin

El Salvadors parlament har just sagt ja till att göra bitcoin till en officiell valuta i El Salvador. BitCoin är jämställd med US-dollar. Sen 2001 är US-dollar den valuta som används i landet, de har inte längre någon egen lokal valuta.

Alla valutor handlar om förtroende. För att våga använda en valuta så måste användaren tro att valutan motsvarar ungefär samma värde idag som imorgon. Om man av olika anledningar tror att ens politiker inte klarar denna uppgift så är det bättre att anamma en annan valuta. I El Salvadors fall så tror man att politiker i USA är bättre på hålla US-dollar:n mer stabil än de egna politikerna var på att hålla den Salvadoranska colónen stabil. Eftersom salvadoraner inte var helt säkra på hur de amerikanska politikerna skulle agera så har man nu även satt sitt förtroende till säkerheten hos BitCoin.

El Salvadors förklarande av BitCoins som officiell valuta kan vara ett genombrott för tilltron till krypovalutor, men det kan lika gärna vara ett bevis på den icke tilltro vi känner för våra politiker.

Det kommer att gå fortare än du tror!

Ingen vill ju vara eftersläntrare. Nu börjar våra förebilder tro att det är de utsläpp som människan orsakat och orsakar som påverkar vårt klimat och då kommer de att välja minskade utsläpp före själviskhet som profil.

Idag finns det fortfarande många människor som inte tror att vi är orsaken till stigande temperaturer på vårt klot. Det finns även de som tror att den långsamma ökningen inte utgör ett problem och det är nog sant för många av oss mer välbeställda, men inte för alla. Jag tror att det är som vanligt, ju tidigare man fixar ett problem desto enklare är fixen. Jag tror att det blir tokdyrt att fixa problemet senare, inte bara ekonomiskt utan även emotionellt. Det kanske inte ens går att fixa senare.
Eftersom vi människor älskar att skjuta upp våra problem till morgondagen så är det handling som räknas. Ofta hänvisar vi till att detta inte är den bästa lösningen, för att inte behöva göra något.

Vi människor kommer att agera som våra förebilder, så om våra förebilder väljer att prioritera handlingar som gör framtiden bättre så kommer det här att gå bra.

Streaming krig!

AT&T:s mediaverksamhet (HBO,CNN,Warner Bros) kommer att slås ihop med Discovery. En för spännande nyhet för att en gammal broadcast gubbe (som jag) ska missa den. Idag är Netflix så stort och Disney+ växer så snabbt att de andra företagen blir rädda för att hamna på efterkälken.

Det som vi konsumenter vill åt är ju innehållet.
Vi är inte särskilt benägna att betala för gruppering och presentation av innehållet.
Historiskt sett var det både dyrt och svårt att nå till konsumenten, så är det inte längre. När nätverksbolagen vill att vi ska köpa deras innehållstjänster är det inget annat än merförsäljning och ett försök att monopolisera dej.
Nät och innehåll hör inte ihop längre.
Värdekedjan är förändrad.

Låt nätverksbolagen driva nätverk och innehållsbolagen skapa innehåll. Gå inte i fällan att det blir bättre om man blandar ihop dem.

Klimatkrisen är en politisk mardröm

I den mer utvecklade världen håller vi med hjälp av vaccin på att så sakteliga att krångla oss ur det järngrepp som pandemin har hållit oss i. Detta för att att omedelbart dyka in i nästa stora kris – klimatkrisen. Klimatkrisen är enligt många en ännu svårare motståndare än pandemin.

Ur en politisk synvinkel är klimatkrisen en verklig mardröm eller är det kanske en dröm. Det finns troligen inte EN lösning på problemet utan många mindre lösningar som TILLSAMMANS löser problemet. Dessutom är vi ännu fler och har olika bakgrund som måste komma överens.

Det finns alltså en massa möjligheter att inte göra något alls, bara för att någon annan inte har gjort sitt. Politiker och journalister som strävar mot den bästa lösningen istället för en lösning kommer aldrig att nå fram.

Eftersom klimatproblemet endast kan lösas TILLSAMMANS så kan vi INTE lugnt luta oss tillbaka och lita på våra politiker.
En sak som vi dock kan kräva av våra politiker är att göra till lag är att allt måste märkas med hur mycket klimatpåverkande gaser som en produkt eller tjänst ger upphov till. Journalisterna ska granska att man lever upp till det man påstår. Vår överlevnad är faktiskt viktigare än vem som visade visade trosorna i ”let´s dance”
Först då kan vi konsumenter vara så klimatsmarta som vi vill.

Tipping point

Att illustrera en ”tipping point” görs enklast genom att jämföra med en gungbräda i lekparken. I ursprungsläget står alla på den sidan som är lägst på gungbrädan. En individ tror att det är bättre på den andra sidan och går över dit, fler och fler går över för att njuta av den bättre utsikten. Men när tillräckligt många har gått över gungbrädan så tippar den över och den andra sidan blir lägst. Ju fler som står på den lägsta sidan, desto svårare är det att tippa tillbaka brädan.

Det är så man tänker om mängden co2 i atmosfären. När nivån är för hög blir det nästan omöjligt att sänka den igen.
Det är väldigt lite co2 som läcker ut i världsrymden.
Energin som värmer vår planet kommer ifrån solen, och först när den träffar något som inte reflekterar den energin så omvandlas energin till värme. När vi ökar koncentrationen co2 i atmosfären så ökar vi chansen för energin att träffa en co2 molekyl både på väg in och ut ur atmosfären och därmed att omvandlas till värme i vår atmosfär.
Om energin omvandlas till värme i vår atmosfär så stiger temperaturen i atmosfären.
Vårt behov av energi har lett oss till att använda energi från förr i tiden och lagrats in i vår planet under miljontals år, men vi använder den på kanske 100 år. På så sätt ökar vi co2 koncentrationen och därmed höjer vi temperaturen på vår atmosfär. När temperaturen i atmosfären stiger så smälter isarna, tundran tinar och vattennivån i världshaven stiger, öknarna sprider ut sig. Det i sin tur leder till mer uppvärmning av atmosfären, och runt går hjulet.

Vi människor tycker bland annat om att bosätta oss nära vatten, de som har råd kommer att bygga maskiner och vallar som skyddar dem från översvämning och de som inte har råd, de får flytta.
Redan idag så är vi ovilliga att ta emot människor som vill flytta till områden som har en bättre levnadskvalitet.
Genom att inte göra något för att förbättra klimatet så spär vi på incitamentet för att flytta.

Forskarna hävdar att så länge vi har en temperaturökning på mindre än 2 grader så slår gungbrädan inte över och vi får inte en automatisk förändring mot en högre temperatur i vårt klimat.

Det som är bra med det hela är att vi faktiskt fortfarande kan påverka roten till problemet innan gungbrädan slår över men det börjar bli bråttom. Istället för att söka en gudomlig rättvisa, kan vi ta en del olägenheter och varje dag jobba mot att minimera våra utsläpp av co2 så att gungbrädan inte tippar över.


Klimatsmart – javisst

Det talas på tok för mycket om att det finns en kostnad associerad med att bli klimatsmart, det stämmer inte. Det är ju så att vi strävar efter ett ökat BNP. BNP är ett mått på värdet av det som produceras i ett land och om det vi producerar blir lite dyrare att producera, så måste ju BNP stiga. Det är ju inte riktigt så enkelt, för någon måste ju köpa det som vi producerar annars stiger inte BNP.

Har man en stor inre marknad så kan man övertyga aktörerna på denna marknad att vår framtid faktiskt har ett värde och därmed köper vi endast saker och tjänster som leder oss in i framtiden. Saker och tjänster som inte leder oss in i framtiden köper vi inte oavsett pris.

Om man exporterar varor och tjänster till utländska konsumenter, myndigheter företag och regimer och vi är officiellt överens om att människans påverkan av klimatet vi alla lever i, så vore det ju konstigt om man inte prioriterade sina inköp likadant överallt. För det som förstör framtiden vill ingen ha!

Så även om det finns både politiker och företag som vill få oss att tro annorlunda, så är det faktiskt vi individer som bestämmer hur vi vill att vår framtid ska se ut!

Att se framåt

Under den pandemi som fortfarande pågår, görs det väldigt tydligt vem ser framåt och vem som helst bara ser till sitt eget skinn. Myndigheterna låter pengapressarna går för fullt – mer åt alla, men ändå är vi inte nöjda. Det finns fler som det är synd om, som är mer värda beskydd eller är orättvist behandlade. Många vill tillbaka till det kända, det som var förr. Vi tycker om att känna igen oss, inte kasta oss ut i det okända.

Det ligger en stor uppgift på våra politiker att fördela resurserna, att se till att det inte bara blir bröd och skådespel för att bli omvald.
Vi vill att en del av satsningarna faktiskt ska leda mot en framtid som vi vill vara en del av. Det mesta vi ser av de pengamässiga åtgärderna och vårbudgeten leder oss inte framåt, utan strävar till att allt ska bli som förr.

Vi vill inte tillbaka, vi vill framåt. Vi vill visa vad vi lärt oss de senaste femton månaderna!

Lokala nyheter

Moderaterna tycker att vi borde rädda den lokala journalismen med mer pressstöd, man tror att vi närmar oss en ”tiping point” för lokalpressen. Det kan väl vara så, men det verkliga hotet mot lokaljournalistiken står de lokala tidningarna för. De lever fortfarande kvar i tron att det som är värdefullt är stora nyheter som kommer långt ifrån. Det är faktiskt precis tvärtom idag. Med stora volymer att sprida kostnaderna på rullar de globala mediehusen över oss, men de saknar lokalt innehåll.

Lokalt innehåll är i princip helt ointressant i grannstan. Men om du bor i den lilla stan är du mycket intresserad av vad som händer runt omkring dig. Lokala nyheter är viktiga, även lokala annonser. De lokala annonserna kan publiceras på t.ex. Facebook med hjälp av GPS positionering, men det lokala innehållet måste skapas och produceras. Men om det inte finns ett sätt att göra pengar på att skapa innehållet så kommer det inte att finnas.
Vi människor vill kunna lita på det vi läser, hör eller ser. Vi vill inte få censurerat material, vi vill ha oberoende och relevant information. Men innehållet måste inte komma från den traditionella, lokala tidningen. I en framtid där innehållet blir alltmer anpassat efter just dina behov, kommer det lokala innehållet att bli verkligt PREMIUM innehåll. Det kommer dock inte kunna bära en hel tidnings upplaga, för det är ju inte där läsarna finns. Det lokala innehållet ÄR mer värdefullt än tidigare, det gäller dock inte den lokala tidningen. Vi kan inte låta lokaltidningen döda lokalinnehållet.

Modellen med lokaltidning fungerar inte längre. Nya affärsmodeller måste uppstå! Förr var det dyrt med stora nyheter långt ifrån, så är det inte längre. Specialiseringen ökar och kanske kommer vi att få byråer som specialiserar sig på lokalt innehåll!

Att kompromissa

Ett vedertaget uttryck är att det godas värsta fiende är det bästa. Hela pandemin är fullständigt nedlusat med bevis att detta stämmer.

Vi har aldrig tidigare försökt utreda från vilken vaccintillverkare influensavaccinet kommer, vi har nöjt oss med att det är godkänt mot den influensa vi tror kommer att härja vid jul.
Men nu när vi vet att det finns flera olika tillverkare så går debatten stark om vilken leverantör man vill ha.
Det har gått så långt att ett av de tre existerande godkända vaccinen ses som farligare och vi anser att myndigheterna bör stoppa användningen. Om man tittar på statistiken så här långt så är utfallet ungefär 1000 ggr säkrare än p-piller, ändå skrivs p-piller ut och vaccinet pausas.

Risken för att dö av Covid-19 överstiger vida risken att att dö av en biverkning av vaccinet, så vi är visst inte speciellt rädda för att dö. Vi är dock rädda för att dö av en möjlig biverkning av ett visst vaccin.

Att våga lita på någon annans kompromiss är ett stort förtroende.
Detta är ett bra beteende, så till vida att de som pekar ut alternativen har kompetens och ser en helhet, inte bara en detalj.