Utvalt

Allt är förhandlingsbart, eller…

Det är populärt att påstå att allt är förhandlingsbart, men det är inte riktigt så. En hel del aktiviteter har konsekvenser som inte är styrbara, de bara händer. De flesta naturlagar är av den typen. Vi kan inte påverka dem , vi måste acceptera dem.

Vetenskapen har kommit fram till att vi människor ligger bakom en massa utsläpp som gör att vår planet värms upp. Så att, om vi inte förändrar vårt sätt att förbruka vår planet, vi snart inte kunna bo kvar här. Det luriga är att detta händer inkrementellt, i små steg i taget. Om man utsätts för en förändring i små steg så upptäcker vi inte förändringen förrän tillräckligt många små steg ses samtidigt. Och då upptäcker vi att något har hänt! En förändring, när det egentligen är en massa små förändringar som samverkar.

När förändringen väl har upptäcks så blir det jobbigt att backa, ibland blir det kanske t.om omöjligt. Så ju tidigare vi accepterar fakta och agerar på den desto sannolikare är det att vår planet kan fortsätta att vara beboelig.

Vi måste acceptera att vi är där vi är och vi bör inte skjuta upp till morgondagen det du kan göra idag.

Utvalt

Förändrade beteenden med AI

Det är lite överraskande att Microsoft har tagit flaggan för att ta AI till användarna. Microsofts försök med att få oss att använda deras sökmotor ”Bing” har av oss användare setts som rätt taffliga.
Men i och med Googles nästan panikartade introduktion av Bard (deras eget användargränssnitt till deras eget ML/AI) så känns Microsoft fräschare igen. Att Google skulle få Microsoft att framstå som mer dynamiskt igen var väl inte riktigt vad de hade tänkt .

Det är mentalt svårt, nästan omöjligt, att förändra en affärsmodell som historiskt har tjänat en väl. Googles panik kring Bard är ett tydligt exempel på detta.
Som den föredragna sökmotorn har Google haft nästan oändlig tillgång till attraktiva annonsplatser, men nu förändras detta.
När man med Generativa AI algoritmers hjälp gör möjligt att öka precisionen och dessutom att direkt uppmana algoritmerna att även göra det man vill ha gjort, så blir det mycket färre annonsplatser att sälja.
Den affärsmodell som Google byggt sin intjäning på blir alltså mycket mindre lönsam när antal kontrollerade annonsplatser bli färre.
Däremot fungerar Microsoft köp eller prenumerationsmodell utmärkt. Som en bonus för Microsoft så framstår de i bättre dager.

Microsofts har kanske bara haft tur men deras affärsmodell passar mycket bättre i en ML/AI värld än Googles.

Man måste börja förändringar av affärsmodeller långt innan man börjar använda den, man kan inte börja utveckla affärsmodellen när man i praktiken ser att den man har inte duger, då är man redan sen. Kanske rent av för sen

Utvalt

Ibland undrar man…

Hur kan vi oroa oss för att elen inte ska räcka till i en framtid där vi inte gräver upp och bränner saker. Vi vet att det vi gräver upp och bränner med säkerhet kommer att ta livet av vår civilisation över tid. Vi, våra barn och barnbarn går en säker död till mötes om vi fortsätter så här. Och fortsätter gör vi så länge vi är så förändringsovilliga som vi är just nu.
Det som präglar vårt och många andras samhällen är rädslan för att göra fel, ”om jag inget gör så har jag inte gjort något fel”. Man är så otroligt rädd för att göra fel att man hellre sakta dör medans man väntar på någon annan.

Många tror dessutom att elektrifieringen går ut på att ersätta förorenande och nedsmutsande maskiner med maskiner med elmotor. Elektrifieringen handlar till största delen om att bli effektivare. Vi måste använda den energi vi kommer åt på ett effektivare sätt. Att använda elektricitet istället för att förbränna är så otroligt mycket effektivare att vi har kommit att kalla den omställning vi måste genomgå för Elektrifieringen. Det här är ju inget vi gör för klimatets skull, utan för att vi vill att vår civilisation ska överleva.

Energi finns i överskott och kan inte förstöras, bara transformeras. El-Energi är faktiskt den form av energi som kommer närmast ren fysisk energi.
Vi har med tiden lärt oss vilka former av energi vi kan komma åt och som lämpar sig till det vi vill åstadkomma. Vi har dock varit synnerligen resistenta för att acceptera de oönskade negativa bieffekterna som uppstått vid transformationen av energin till ett av oss önskvärt format. Man kan lätt säga att vi oftast prioriterat och vant oss vid de kortsiktiga vinsterna och att vi med lätthet har kunna bortse från de negativa bieffekterna. Om dessutom någon annan har tagit hand om de negativa bieffekterna, så har vi med glädje kört vidare på den inslagna vägen.

Men någon dag blir bägaren full och ingen annan vill eller kan ta hand om de negativa bieffekterna. Vi är inte där ännu, men vi måste ta hand om de negativa bieffekterna också inte bara det goda. Om vi bestämmer oss för att ta hand om bieffekterna så kan vi säkert göra en bra affär av det också, samtidigt som vi räddar vår civilisation från undergång.

Utvalt

Människan är ett ekonomiskt djur!

Med ”ekonomiskt djur” menar man att individen alltid väljer det alternativ som ger den bästa möjliga utgången för sig själv.
Det verkar logiskt men nu är det ju så att alla individer är olika, så de tänkta alternativen ser nog väldigt olika ut. Så ibland kanske vi inte alls förstår vad någon annan vill åstadkomma.

AI är ett verktyg, ett otroligt kraftfullt sådant. Man kan göra saker som man inte kunde göra förut. Framför allt kan man använda stora mängder data för att kunna förbättra och snabba på beslutsfattande.
Vetenskapen har alltid sneglat avundsjukt på hjärnan. Hjärnan har tills nyligen varit mer effektiv på allt än vad vi individer har kunnat bygga. Nu är AI stundtals bättre än vi människor på vissa områden och eftersom vi inte förstår hur den fungerar demoniserar vi den.

AI teknologin har sitt ursprung på 50-talet, men den dramatiska skillnaden är att nu är att förståelsen och hårdvara överkomliga prismässigt. Det finns många som vill bromsa eller till och med stoppa utveckligen.

De som ligger efter sår FUD(Fear Uncertainty & Doubt), var uppmärksam när du läser, lyssnar eller ser prognoser av vad AI kan göra.
Vem kan vinna vad på att sprida den här informationen?Utvalt

Är AI utan fördomar?

Just när man tror att AI hypen har nått sitt crescendo inser man att det finns mer kvar. Nu när det är tydligt att Chatt GPT faktiskt fungerar kommersiellt så slår även tech jättarna på den stora trumman. Microsoft ska integrera GPT i BING. Google har naturligtvis sin egen, de har bara inte berättat för omvärlden om den och det är nog bara en tidsfråga innan Apples användare kan få sin egen chatbot för att chatta med sitt eget AI.

GPT3 kommer snart att ersättas av GPT4 baserad på ett ofattbart mycket större dataset än GPT3. I denna hype får vi inte glömma att AI inte är något annat än en samling statistiska modeller som vi människor, tack vare tekniska landvinningar, kan använda på större mängder data än någonsin tidigare. Den gamla statistiska sanningen ”skit in – skit ut” gäller fortfarande. AI är fortfarande inte något ”Orakel i Delphi” som kan se in i framtiden. Med nya större datamängder kan vi nog be AI:t göra fler saker på fler språk, men jag tror inte att svarskvaliteten förbättras i takt med att datasättets storlek ökas dramatiskt.

Kanske gör någon en algoritm som kan sortera bort fake news, propaganda och annat ”hitte på”, men är vi verkligen beredda på att algoritmen bestämmer över oss? Hur vet vi att algoritmen inte har fördomar och oönskade värderingar.

Det blir nog som Hoola Bandola Band sjöng ”vem i hela världen kan man lita på?”. Vi ska nog lita mest på de som är mest transparenta, de som låter oss ta del av många synvinklar och erkänner sina egna fel och begränsningar.
Bara de som ljuger är beredda att kasta den första stenen.

Utvalt

Maskinerna är våra vänner

I veckan har många börjat se vart framtiden är på väg. Efter många år av algoritm- och prestandaförbättringar överraskas gemene man av hur bra Chat GPT är! Här följer ett exempel. Jag bad Chat GPT, visserligen på engelska, beskriva vad GPT är: ”The GPT (Generative Pretrained Transformer) is a type of language model developed by OpenAI. It is a large, deep learning model trained on a massive amount of text data to generate human-like text. GPT is commonly used for a variety of language tasks, such as language translation, summarization, and text generation” Efter ett kort prov får man nog säga att det är en bit kvar innan det blir lätt att använda.

Om man dessutom använder Dall E så kan man skapa nya bilder, garanterat royaltyfria, till sin blog.

Man kan ägna sig åt att säga att dessa AI verktyg är för rudimentära, men om man vet vad man vill säga så kan man automatisera framtagandet av sin blog.
Vi människor vill ju gärna veta vad som händer i framtiden, men vi måste komma ihåg att ML/AI faktiskt bygger på statistik, något som har hänt. Verktygen ger dig inte möjlighet att spå framtiden, men det ökar dock sannolikheten att dina förutsägelser är korrekta.

Nu har vi skapat verktyg som kan göra det tunga jobbet medan vi människor kan prioritera vad vi vill säga och låta datorerna formulera och illustrera det. För några år sen var dessa verktyg otänkbara. Idag finns de, om än rätt opolerade.

Vi får inte glömma bort att detta är en underbar tid att få leva i, trots att det finns gott om individer som strävar emot.

Utvalt

Frostigt, milt sagt

COP 27 var menat för uppföljning av lovade mål och en uppdatering av vart vi var på väg med avseende av uppvärmningen av atmosfären.
Att vi inte gjort det vi lovat blev väldigt tydligt.
Det är bra med en nulägesanalys men den måste följas av aktiviteter för att nå dit man vill. Att utföra aktiviteterna verkar vara ett område där vi misslyckats.
Greta kanske har rätt ändå. De ledare vi har idag har fullt upp med annat än att rädda framtiden för de som bor och kommer att bo på den här planeten. Vad de politiska ledar vill är fortfarande oklart, så här i juletider får vi hoppas att deras förebild är Scrooge och att insikterna kommer före jul.

Som det är just nu så handlar det mest om att fördela skuld, att se till att se till att det är någon annan som borde anstränga sig mer. Det är väldigt få som säger -vi gör så här, ni borde göra detsamma. Deltagarna; människor, organisationer och nationer söker syndabockar snarare än hjältar.
Det finns många undersökningar som visar att det kostar ungefär 2% av BNP att göra klimatomställningen. Jag tror att det är väldigt väl investerade pengar, det är dessutom småpengar när det gäller att ge människorna tillbaka tron på framtiden.
Istället använder vi pengarna till att säkerställa att de som har mycket makt idag också har mycket makt i framtiden. Det är alltså gott om plats för hjältar. Att premiera fortsatta utsläpp av temperaturhöjande gaser på den enda beboeliga planeten vi vet om, känns väldigt kortsiktigt.

Nu när politikerna har misslyckats att visa att man kan mer än att etikettera är det helt och hållet upp till oss medborgare och företag. Vi människor kommer bara konsumera och investera i de idéer och varor som har framtiden för sig. Det som smutsar ner hör hemma i historien.

De möjligheter som klimatomställningen för med sig är oändliga! Vi har en otrolig tur som får vara med, även om det inte alltid är en dans på rosor.

Utvalt

AI:t i flaskan!

Det är lika bra att vi vänjer oss, någon har sedan länge släppt ut AI:t ur flaskan. När det väl är ute finns det inget sätt att stoppa tillbaka det in igen.
Det kommer alltid att finnas någon som ser fördelar med att använda AI för personlig vinning så vi måste vänja oss.

Jag tycker om AI, men det är en bit kvar tills det finns en maskin som är bättre än människan på tillräckligt många områden samtidigt. Vi människor behöver inte känna oss underlägsna maskiner som är uppiffad med AI, men det är ju klart att vi är underlägsna på vissa områden.
Det finns ju varelser som springer snabbare, hoppar högre, ser bättre och reagerar fortare än vi gör. Ändå känner vi oss inte underlägsna dem, mer än inom vissa specialområden. Det kommer alltid finnas områden då vi inte är bäst, men livet går vidare ändå.

Något som definitivt kommer att behövas i framtiden är att vi kan använda och samarbeta med de här maskinerna som är AI:n. Ju bättre ditt lag är på det, desto mer kan laget kan åstadkomma. Det är ju inte så att det finns ett fixt antal uppgifter som ska lösas, nya problem uppstår varje dag och du vill att det bästa AI:t ska stödja just ditt lag.
Konkurrensen skiljer sig inte nämnvärt från idag, det är bara det att vi kan åstadkomma så mycket mer än tidigare om vi anammar AI.

Framtiden innehåller en massa AI, det är bra för då kan vi låta maskinerna göra det farliga, tråkiga och tunga jobbet.
Eller som Kjell Höglund sjunger ”maskinerna är våra vänner//inga maskiner inget paradis”.

Utvalt

Namn på saker och ting

Vi är många som känner oss manade att förklara vad som skiljer Machine Learning (ML) och Artficial Intelligens (AI) åt. Jag tänkte bjuda på min tolkning. Båda områdena har med statistik att göra och är knappast nyheter. Att uttrycken har kommit i ropet igen beror på att det äntligen är överkomliga priser på den datorkraft som behövs för att göra de beräkningar som behövs för att den info man får fram ska vara användbar.

Många använder uttrycken som utbytbara med varandra men jag tror inte att de är det. ML är faktiskt ett specialområde inom AI. AI står för när vi bygger en maskin som kan uppfattas som intelligent.
ML är de metoder man använder för att skapa själva intelligensen utifrån det data man utgått utifrän. Tackvare att beräkningskapaciteten har blivit billigare kan man nu använda fler variabler, det kallar man för ”deep learning”. Genom att man kan analysera mer data har de resultrande algoritmens blivit bättre, ”intelligentare”. Denna förbättring av algoritmen har lett till en enorm uppmärksamhet för området AI. Men samma sanningar som tidigare gäller fortfarande, t.ex. ”skit in skit ut”, även om precisionen är förbättrad.

Så ju mer relevant data du kan föda din ML med, desto bättre AI får du.
Att ta fram en ny algoritm från scratch är en ganska tung dataprocess, medan användandet av algoritmen inte är en speciellt tung dataprocess. Relationen mellan skapandet och användandet är således väldigt asymmetriskt.
Eftersom vi talar om statistik kan aldrig ett AI vara bättre än den relevanta databas den är baserad på.

Om man är marknadsledande inom ett område och kan se till att alla enheter rapporterar tillbaka data under användandet. Den datan kan i sin tur användas för att bygga ett nytt AI som är bättre än det förra. En produkt baserat på det nya AI:t kommer således kunna vara bättre än den redan marknadsledande produkten, och runt snurrar hjulet.

Den som har bäst och mest data kommer att vinna!

Som väl är för oss människor så handlar det fortfarande om statistiska metoder så man kan inte spå framtiden. Men om allt redan är uppfunnet så är det kört för oss!

Utvalt

Stoppa tillbaka CO2:n i hålet

I ett led att göra förbränning av mer olja och gas lite grönare har ”big oil” (de stora oljeproducenterna) försökt att åter introducera CCS (Carbon Capture and Storage) som en metod för att framstå som grönare. Det vore jättebra om man kan få det att fungera denna gång.

“Big Oil” försöker att på något sätt hitta sin roll i det framtida energisystemet, de har ingen just nu. Den enda roll som jag kan se för dem är att fånga in CO2 och stoppa tillbaka den infångade CO2 i de hålrum (kallas CCS) som de själva gjort. Det ger dock ”big oil” inget berättigande att fortsätta sälja produkter som när det väl används släpper ut CO2. Den CCS de talar om handlar bara om själva produktionen. Klimatneutralt blir det först när man även fångar in den CO2 som de produkter man säljer genererar.
Med de priser som ses idag för infångad CO2 finns ingen lönsamhet för CCS.
Inom EU har vi ett system där man kan köpa utsläppsrätter, tyvärr är det på tok för billigt att förstöra den luft vi alla behöver. Som det är nu räcker inte den ersättning som erbjuds till att någon ska vilja satsa på fristående CCS.

Våra politiker borde ha lite större tilltro till oss konsumenter och låta priset för utsläppen stiga över tid så att vi når klimatneutralitet 2045. De borde låta bli att ändra sig så fort någon skriker kompensation.
Kanske har forskarna rätt, det kommer att gå på tok för långsamt om man lägger mer ansvar på konsumenterna, så man måste kanske tvinga människorna till sin egen lycka.

Så här långt har våra politiker inte precis rosat marknaden och därmed inte gjort sig förtjänta av vårt förtroende.

Köp bara varor eller idéer som är bevisat klimatvänliga under produktion, transport, konsumtion och återvinning så kommer marknaden att reda ut resten.

Utvalt

Tvätta rent

De flesta vill framstå som bättre än man är i verkligheten. Genom att göra det enkelt, behagligt och lönsamt kan man uppenbarligen få många att pruta bort sina värderingar för att sprida sin stjärnglans till en arrangör eller ett varumärke. I sportvärlden kallar man utövaren för ”sell out” och aktiviteten för “sportswashing”.

Genom historien finns det många exempel på detta. De stora evenemangen och stjärnorna involverade i dessa är såklart de mest utsatta, för den som håller på med sportswashing vill ju ha valuta för pengarna.

Det är ju naivt att tro att Qatar, MBS, Putin, Kina och Big Oil inte gör allt för att framstå som någon annan än den man egentligen är. Och de organisationer och individer som inte tydligt tar avstånd från detta beteende är inget annat än sell outs som inte förstår sitt eget bästa.

När vi känner att det luktar illa är vi skyldiga att söka sanningen om dem som försöker att tvätta sin smutsiga byk med hjälp av sport. Vi måste ta ställning om detta är i linje med våra värderingar eller ej.

Utvalt

Bolltittare

Bolltittare är ett rätt nedsättande utryck som ofta används av sportjournalister som i efterhand analyserar varför det gick så dåligt som det gjorde. Det syftar till att vissa spelare bara rör sig åt det håll där bollen finns, inte där den kommer vara när spelaren kommer fram dit.

I den föränderliga tid vi befinner oss i duger det inte att röra sig mot utmaningen när det väl har hänt, den som är framgångsrik måste röra sig mot utmaningen innan den är tydlig. Vårt samhälle har länge belönat ett beteende att röra sig mot bollen. I och med krig, pandemi och klimatkris har bolltittarna blivit väldigt synliga, de ligger alltid efter.

Till exempel har SKN (Svenska Kraftnät) inte anammat att vi använder mer el i söder och producerar mer el i norr. Först nu när elkrisen är ett faktum har man fattat att det kan vara en bra idé att koppla ihop dessa delar av landet. Istället har man ägnat sig åt bolltittande och reagerat för sent. Med långa ledtider överlever man inte som bolltittare.
Bilbranschen har istället för att bygga och erbjuda efterfrågade produkter fortsatt att försöka få oss att köpa nedsmutsande, energislösande produkter som är där bollen är just nu.
Våra politiker är de värsta bolltittarna av alla. Vi trodde lite till mans att deras uppdrag var att leda oss in i den framtid som vi går till mötes, men de tittar bara på vad som ger dem flest röster nästa val och bryr sig inte alls om vart bollen är på väg.

Vi kommer inte ge vårt förtroende till någon som bara tittar var var bollen är just nu, för tiden går ju hela tiden framåt. Vi vill inte vara som bäst tvåa på bollen, för man gör som bekant inga mål utan boll.
Genom att välja vem vi ger vårt förtroende att leverera produkter och tjänster kan vi konsumenter styra vem som leder oss in i framtiden. Nu när vi är inne i en fyraårig tyst period kanske det är den bästa vägen.

Utvalt

Har vi inte lärt oss någonting!

Krig startas nästan alltid för att tvinga någon annan till sin egen lycka, samtidigt som krigsivraren berikar sig själv.

Det senaste kriget i Europa handlar mångt och mycket om vem som har rätt till den olja och gas som hittats innanför Ukrainas östra gränser. Ryssland som är en kleptokrati (ett land där det ok att stjäla om man känner rätt individer) trodde sig kunna ta Ukrainas olja och gas, men det verkar gå trögt.

Enligt ryssarna förstod inte ukrainarna hur bra det skulle bli om de bara gjorde som ryssarna sa. Dessutom var det lite bråttom, snart skulle ingen vilja köpa de förorenade produkterna olja och gas längre. Det är ju faktiskt lite tid kvar tills olja och gas blir non grata överallt där man har stor konsumtion.


Varje gång vi gräver upp och bränner något så lånar vi från historien. Lån måste man förr eller senare betala för, något vi alla har blivit varse.

Att försöka att tvinga någon till sin egen lycka är aldrig någon bra idé, ryssarna har hjälpt hela världen att förstå detta!

Utvalt

Solkraft billigare än kol

Trots att det redan 2018 var det billigare att producera el med solceller än med kolkraft. Anser många utvecklingsländerna att de har rätt att använda kolkraft tills de är ikapp de utvecklade ländernas välstånd. Som om det på något sätt krävdes kolförbränning för att bygga välstånd.

Idag vet vi att det finns billigare och icke nedsmutsande metoder för att framställa energi. Varför inte använda dessa?
Den anledning jag kan föreställa till att man vill använda kolkraft är att det är att billigare att bygga själva kraftverket.
Det man verkligen vill åt är producerad energi. Total kostnadsmodellen, LCOE, använder både fasta och rörliga kostnader visar att kolkraft är dyrare än sol och vind per kWh.
Det enda rationella jag kan tänka mig är att de länder som driver denna idé är rädda för att de inte kan bygga de nya lösningarna själva. Utan måste köpa lösningarna från andra länder, prestige förlust. Om en utvecklings inte kan bära den ränta som krävs för det här framtunga finansieringmodellen så borde man kunna ta av de pengar som den utvecklade världen har lovat att skänka.


Den utvecklade världen bör verkligen skämmas för att inte ha uppfyllt sina löften om kapital till utvecklingsvärlden för att bromsa klimatkrisen.
Utvecklingsländerna bör också skämmas för att inte använda de inte använder ”best bang for the buck” för att skapa grön energi, vi bor ju trots allt på samma planet.

Vi måste öka noggrannheten i att följa upp att våra ledare verkligen gör vad de säger.
Sen kan vi nog ha en viss förtröstan i att en hel del av det vi gör faktiskt utvecklas exponentiellt inte linjärt. Se på registreringen av nya elbilar och solcells bommen t.ex.

Utvalt

I brist på egna framgångar kan man alltid glädjas av andras motgångar!

När vi oroar oss för hur mycket vi ska frysa i vinter utan Putins olja och gas kan vi tänka på att det faktiskt är svårare att transportera Putins olja och gas någon annanstans än det är för Europa att ta emot energi från någon annanstans än Ryssland.

Enligt mångas tankesätt har Putin ett vapen i form sin stora dominas av energi exporten till Europa. Riktigt så ensidigt är det ju inte. Det är aldrig speciell enkelt att ersätta bortfallet av en stor kund med en eller flera andra kunder.
Eftersom det är viktigt att hålla ett bra och lönsamt pris för både säljare och köpare har både transport och logistik slimmats för just den här affären. Det betyder bland annat att det inte finns mer pipelines från Ryssland till Kina eller Indien att tillgå. Det tar lång tid att bygga nya pipelines. Dessutom ligger oljefälten längt ifrån Indien och Kina.
Att köra olja och gas på båt till nya kunder kommer inte heller att funka då Ryssland saknar isfria hamnar som lämpar sig för transport av olja och gas i stora volymer.
Så det är inte bara för Putin att vrida om en kontakt och ersätta försäljningen i Europa med Kina och Indien.
Så om vi förbereder oss för och genomlever en tuffare vinter så kommer Putin att ha mycket mindre pengar att köpa vapen och ammunition för till våren.

Visst känns det lite surt med en jobbig vinter, men tänk vilken mycket bättre framtid vi går till mötes.

Utvalt

Elpriset beror inte bara på Putin

I det blå blocket var det någon spinndoktor som kom på att kärnkraften var det perfekta ämnet att ta enkla poäng på från det röd/gröna blocket. Om vi lyckas få upp det ämnet på agendan så är det fett bra för oss.

Spinndoktorerna visste att detta skulle vara perfekt för att splittra det röd/gröna motståndet. Få eller inget ämne kan vara så emotionellt laddat som kärnkraft och partierna i det röd/gröna blockets partier tyckte olika. Vad som var bra för väljarna var inget man brydde sig om.
Enligt energiforsk, statens eget forskningsinstitut ser den harmoniserade (LCOE) kostnaden för olika elproduktionsslag ut som följer:

  1. Vindkraft på land: 32 öre per kWh
  2. Solel, stora parker: 43 öre per kWh
  3. Kraftvärme, avfall: 48,5 öre per kWh
  4. Vattenkraft, ny station: 52 öre per kWh
  5. Vindkraft till havs: 53 öre per kWh
  6. Kraftvärme, skogsflis: 55 öre per kWh
  7. Kärnkraft: 56 öre per kWh
  8. Solel, små villasystem: 79 öre per kWh

De som säger sig vara för marknadskrafter verkar vara mer för att vinna röster än att vara för att Sverige ska producera billig el. Kärnkraften mår bäst av att lunka och gå i en förutbestämd takt och lämpar sig inte väl för att justeras efter efterfrågans svängningar. Att bygga ett vettigt distributionsnät verkar bättre och billigare. Kan engelsmännen leda el 3800 km från Marocko till Storbritannien så borde vi kunna hantera vindkraftens intermittents för 24 öre per kWh.

Utvalt

Ett sätt att tänka

Valet kommer närmare, det är bara dagar kvar. Rösta! Det är vår framtid det handlar om. Det kan kännas som att din åsikt inte spelar någon roll, men den gör det. Demokrati är inte perfekt, men oändligt mycket bättre än diktatur.

Människan styr jorden för att vi står ut som det enda djuret som kan samarbeta flexibelt i stora grupper. Det finns naturligtvis de som kommer att hänvisa till bin, men vem är det som borde rädda vem just nu? Ja, vem räddar vem? Att vi inser att vi är beroende av bina understryker bara behovet att samarbeta flexibelt. Det finns tyvärr gott om exempel på individer som inte förstår varför samarbete är nödvändigt för att gå en bättre framtid till mötes. Det är faktiskt svårt att förstå hur egoism kan föra med sig något gott. Tyvärr är egoismen alltför vanlig just nu. Egoism är bygger oftast på ett nollsummespel spel där fokus ligger på hur man ska dela på kakan, inte på hur man ska göra den större.

Funderar du på hur du ska rösta, se till att ge ditt förtroende till någon som verkar vilja samarbeta och som skyr egoism!

Utvalt

Allt hänger ihop

Klimatförändringar gör delar av vår jord svårbebodda. Då flyttar människor till mer beboliga miljöer, alla vill ju få det bättre. De som flyttar kanske har erfarenheter som är relevanta i den miljö de lämnar, men kanske inte i de miljöer där de kommer verka. När man tvekar om sin relevans är det rätt naturligt att imitera de som upplevs som framgångsrika. Om man förknippar framgång med mycket prylar och lite jobb så kan brottslighet framstå som ett bra alternativ.
Det behövs mycket jobb på många fronter samtidigt för att nå förändring. Det passar ju inget vidare för dem som vill korta ner och förenkla problem. Så hur kan vi ens överväga att ge vårt förtroende till någon som tror att det bästa de kan bidra med är snabba lösningar på enkla problem?

I dessa valtider försöker våra politiker få oss att ge dem vårt förtroende. Man försöker att vinna förtroendet genom att korta ner och förenkla sådant som är mycket mer komplext än vi väljare vill. T.ex. bortser man från att brottslighet, klimat och arbetslöshet hänger ihop.

Vi kanske borde vara skeptiska när någon hävdar att de har en enkel lösning på ett problem som vi tror är komplext. Tänk efter noga innan du delar ut ditt förtroende.

Utvalt

Fullgör ditt åtagande, tänk och rösta

Vi närmar oss valet med språngsteg. Ju närmare vi kommer desto kortsiktigare blir våra politiker. Man kan säga vad som helst för att få en röst till, och man gör det. Man struntar i allt som har en längre tidshorisont än valdagen. Vi väljare äter gärna valfläsk.

Även om demokratin är det klart bästa alternativet för samhällsstyrning som vi har, så finns det en hel del fallgropar att gå in i.
Till exempel kan det parti vi röstar på kan inte hållas ansvarigt för de löften de ställt ut för att få din röst. Löftena kan oftast inte ens backas med en trovärdig finansiering. Politikerna är högst medvetna om detta när de lovar vitt och brett och de ber om ditt förtroende.

Som vanligt är det som verkligen infrias en kompromiss av de löften som olika partier presenterat under valrörelsen. Vi väljare lämnar just när vi röstar vårt förtroende till den vi röstar på och måste alltså lita på det parti vi har givit vårt förtroende att representera vår åsikt efter valdagen och de närmsta fyra åren. Det vi faktiskt väljer är vilket parti som vi tror bäst kan representera vår åsikt. Det är ju absolut inte så att vi väljer ett antal förslag från ett smörgåsbord dukat av ett visst parti som sedan implementeras till punkt och pricka.
Demokrati kräver sin insats av både väljare och politiker och båda parter måste leva upp till sitt åtagande.

Lägg ner mödan, gör ett val som du tror kommer att göra världen lite bättre de kommande fyra åren. För det är faktisk minst så länge som du måste kunna stå för ditt val.

Utvalt

Priset rusar

Snart är det vedervärdiga kriget i Ukraina inne på sin sjunde månad. De har med önskvärd tydlighet visat hur dåligt och dumt det är att kriga. Om vi människor kunde lägga lika mycket energi på att förstå varandra som vi lägger på att ha ihjäl varandra så skulle jorden vara ett mycket bättre ställe att leva på. Nu är det inte så, uppenbarligen tycker en del av oss att svält och energibrist är OK att utnyttja för att uppnå egna personliga fördelar.

När det är krig så producerar vi mindre, men behoven är ungefär de samma. Efterfrågan är rätt konstant medan tillgången minskar, alltså stiger priserna. Snabba upp- och nedgångar i priserna reflekterar inte en verklig förändring i tillgång och efterfrågan utan vår tro på framtiden. Tror vi på framtiden så kan vi köpa de tillgångar vi tycker oss behöva när vi behöver det. Vi behöver således inte bunkra varan och vi får inga snabbt stigande priser. Tror vi inte på framtiden så kommer vi att bunkra och vi får en ökad efterfrågan med påföljande prishöjningar.

Just nu är det många som tror att Putins krig kommer att skapa brist på spannmål och energi. Vi i västvärlden tycker oss kunna hantera dyrare mat, vi är mycket mer bekymrade över att behöva sänka vår inomhustemperatur några grader. Det bästa vi kan göra är att hitta sätt att spara energi på och bidra till att ny energi kan skapas.

De flesta människor är verkliga överlevare och vi kommer att finna vägar runt även detta vedervärdiga och korkade krig. Var beredda på att vi får gå igenom en del jobbiga händelser men sluta aldrig att tro på en bättre framtid, för det är vi som kommer att skapa den.

Utvalt

Äntligen..

…börjar en del biltillverkare släppa loss sin kretivitet. Det har varit en lång period där det var nödvändig att tvätta bort tråkstämpeln på el-bilar. Det effektivaste sättet för detta var tydligen att visa på den otroliga acceleration som en modern elbil kan åstadkomma. Tyvärr har det tagit ända tills nu att förändra spelplanen. Man har under en längre tid låtit förbränningsmotorbiltillverkarna sätta reglerna om vad som är bra och vad som är dåligt. Jag vet inte vad som har fått människor med som jag tycker har god tankeförmåga att tro att vi kan fortsätta att smutsa ner vårt klot med avgaser från förbränningsmotorer.

Som väl är börjar alltfler acceptera att vårt bilåkande kommer att bli mycket mer elektriskt, ju mindre vi påverkar miljön desto bättre är det.

Nu när måttstocken för vad som är en bra bil äntligen har förändras, så har en del biltillverkare börjat inse att man måste dra nytta av de möjligheter som uppstår. Se på Mercedes EQXX mer än 100 mil på en laddning, inte pga ett stort batteri utan pga dess effektivitet. Titta på hur nya Hyundai ICONC 6 siktar på toppen av räckvidds listan. Men kanske framför allt på Lightyear 0 där kombinationen av batterier och solceller ger helt otrolig räckvidd i soliga länder. När man väl släpper sig loss från alla de begränsningar som förbränningsmotor tekniken lagt på bildesign så kan man verkligen understryka de varumärkesegenskaper man vill associera sig med. Tyvärr är många tillverkare fortfarande kvar på den gamla förbränningsmotor planen hela koncerner kommer dö ut.

Elektrifieringen av bilar leder till oändliga nya möjligheter för design av bilar.
De som utnyttja dessa bäst är framtidens vinnare i bilracet.

Utvalt

Nu börjar vi förstå

Det är egentligen ingen uppoffring att göra våra samhällen klimatsmarta, det är bara en omfördelning av resurser. Antingen är vi livrädda för förändring eller så är vi övertygade om att de som har makten just nu är de bäst lämpade att styra oss in i framtiden.

Eftersom få ledare är villiga att nedprioritera en modell som tjänat dem personligt väl, så står vi still och kommer inte närmare de vackra orden från dagens ledare. Vi kan inte lita på att någon annan ska fixa det här åt oss, vi måste anstränga oss.

Allt vi producerar, gör vi för att kunna konsumera nu eller i framtiden.
En sak som bromsar den omställning vi måste genomgå, oavsett klimatkrisen, är nuvarande makthavares rädsla för att förlora makt.
Att bli tvungna att erkänna att de beslut man tar eller har tagit inte är för mänsklighetens bästa framtid utan för makthavarens egen vinning . Den existerande makthavaren talar gärna med vackra ord, men när det kommer till de förändringar som behövs för att uppfylla de vackra orden så måste man prioritera mellan olika detaljer. Det finns ett gammalt utryck som påstår att djävulen bor i detaljerna, det stämmer nog inte. Det är nog snarare så att detaljer leder till prioriteringar och få ledare är villiga att göra något som försvagar deras nuvarande position. Så vi kan alltså inte lita på våra nuvarande ledares prioriteringar.

Vi männinskor kan och vi vill möta en bättre framtid så:

Kom igen nu, berätta för världen vad du gjort för att komma närmare den vackra framtiden!

Utvalt

Ibland känner man sig motarbetad

Ja, jag är nog en typisk nyhetsjunkie, jag lägger gärna halva dagen åt att ta in nyheter. Det gör mig ibland rätt modstulen, ju mer jag läser och förstår desto mer modstulen blir jag. Med jämna mellan rum måste jag påminna mig om att negativ information är ett minst dubbelt så effektivt påverkansmedel som positiv information. Det utnyttjar de som skriver och beskriver de mörkare delarna av den värld som vi defacto lever i.

Egentligen är det inte så konstigt att negativ information påverkar oss lättare än positiv information. Våra gener är ju urgamla, faktiskt ända från tiden då vi fortfarande levde på savannen. Om någon varnade oss för att det fanns otäcka lejon i ett område så brydde man sig inte om att det fanns gott om mat, man gick inte till otäcka lejon förrän vi var mycket hungriga.
Det var inte något bra läge att genomföra ett statiskt säkerställt experiment för att ta reda på om man blev mättare eller uppäten i området, det var bäst att undvika att bli uppäten.
Så det naturliga urvalet premierade de som tog till sig den negativa vinklingen.

Faktum är att vi människor kan skapa en bättre framtid så länge vi är beredda att jobba för förbättringen. Vi människor stoppade hyperinflationen, vi slog tillbaka nazisterna och vi tog fram flera olika Corona vaccin.

Visst finns det goda hopp för att vi kan gå en bättre framtid tillmötes!

Utvalt

Monopol

Monopol är aldrig bra, men ibland nödvändiga.
Vårt elbehov är ständigt tilltagande, hela vår klimatomställning bygger faktiskt på elektrifieringen. Då måte vi kunna producera den el vi behöver, kanske tom mer än vi behöver den extra elen kan vi exportera till andra länder. Om produktionen och transporten är billig kan det göra oss till de nya Araberna. Kanske inte låter så dumt, om man är Prins eller nåt, men vi ska nog inte tro att alla får ett ökat välstånd om vi inte har en modell för hur vi ska fördela pengarna.

Vem äger vinden, vem äger solskenet? Ingen! Så vi får nog fokusera på själva marken där anläggningen ska stå, för marken har ju faktiskt en fysisk ägare. Men man får ju inte bestämma om det är OK att kan bygga på den, det är ett monopol som kommunen har. Monopol är ett mycket kraftfullt verktyg och måste hanteras mycket varsamt och klokt. Jag tycker inte att vi ska sätta detta verktyg i händerna på ett gäng hobbypolitiker, det är som gjort för för korruption!.

Ett annat monopol vi borde titta närmare på är Svenska Kraft Nät (SKN) De har nämligen monopol på att långa transporter av el och att delar in Sverige i elregioner för olika elpriser. Förr i världen var det ganska ineffektivt att transportera el, det är det inte längre. Man kan ju tycka att SKN borde ha koll på detta, men det har de inte. Att det blivit så beror på att SKN glatt sköt över den kostnadsökningen till konsumenterna av el. Regeringen var med på detta för de så kallade överföringsvinsterna mellan olika regioner tillföll SKN som ägs av Staten.
Dessutom var det ju svårare att se att regeringen faktiskt subventionerade glesbygden med låga elpriser.

En del monopol är ofrånkomliga, då krävs enorm transparens och granskning för att undvika missbruk av monopolställningen. Se till att SKNs monopol hela tiden blir granskat och ifrågasätt varför hobbypolitiker sätter stopp för energianläggningar.

Utvalt

Övergång

Det kommer att gå mycket fortare tills alla nyproducerade bilar drivs av el än vi tror. De som sprider FUD (Fear, Uncertainty och är Doubt) är de som har investeringar i nedsmutsande verksamhet som inte ännu skrivit av.

Om man just har köpt en ny bil med förbränningsmotor så vill man inte höra att man förstör den luft vi andas med förgiftande utsläpp, trots att det är en direkt konsekvens av att vi åker bilar med förbränningsmotorer.
Dessutom säger miljövännerna att du släpper ut avgaser som höjer temperaturen i atmosfären så fort att vi kan själva se de initiala konsekvenserna.
Då tycker vi att det är bättre att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting.
Allt detta är vi beredda att göra för att de som hade den ekonomiska makten baserat på historien ska kunna fortsätta att ha makten. Är vi inte alla stabilitets och trygghets junkies som helst vill fortsätta att tro att vi lever i den bästa av världar? Jag är på intet sett revolutionär men många av oss vill inte acceptera att världen faktiskt har förändrats.
Om man tar ett steg tillbaka och tittar på oss så är det faktiskt så det ser ut.

När det gäller bilar så är övergången inte så dramatisk som FUDdarna vill få oss att tro. Det dramatiska ligger nog hos de biltillverkare som inte kan leverera elbilar i den takt vi vill köpa dem, vi är på väg in i det som Geoffery Moore kallar ”the bowling alley”. Det är här agnarna sållas från vetet, antingen kan man leverera eller inte. För den som inte kan leverera så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att komma i kapp senare.
Tillräckligt många biltillverkare har hoppat över klyftan, nu handlar det mest om leveransförmåga för att kunna överleva.

Tveka inte, kom över du med, för inte vill du väl vara en eftersläntrare som lever kvar i det förgångna för länge!

Utvalt

Inflation

I min värld finns det tre tydliga stora hot som talar mot att framtiden ska kunna fortsätta att bli bättre för människan; krig, klimat och inflation.

Krig, startas alltid för att en egoistisk grupp anser sig berättigade att bestämma över andra grupper.
Klimat, vi vet hur illa vi ligger till men vi ägnar oss fortfarande åt att egoistiskt fördela skuld till andra och hoppas på att någon annan ska göra något åt det.
Inflation, vi vet att den inte är bra, men ändå triggas den att starta både nu och då.

Om vi har hög inflation så värderar vi framtiden lågt och tvärt om.
Inflation uppstår när kostnaderna för att kunna leva stiger så mycket att vi anser att vi behöver högre ersättning för att kunna behålla den livsstil vi vant oss vid. När ersättningen ökar produktionskostnaden mer än ökningen av produktiviteten så kompenserar sig producenten genom att höja sitt pris. Våra livskostnader stiger utan att vi kan konsumera mer… och på så sätt går spiralen uppåt… Till slut blir produkten så dyr att ingen vill ha den. När man måste sluta tillverka en produkt som inte ersätts av annan produkt så krymper kakan som vi försöker dela på. Att kräva höjd ersättning om inte produktiviteten stiger är lite som att kissa i byxorna för att hålla sig varm när man fryser, först känner man sig varm men snart inser man att det inte är någon långsiktig lösning. Likt förbaskat verkar vi drabbas av inflation nu!

Om vi anser oss berättigade till mer av kakan utan att den blivit större så är det av egoistiska skäl. Berättigat eller inte, det bryr sig inte inflationen om.

De största hotet mot vår framtid är vi själva och det är bra, för oss själva kan vi påverka.
Så kämpa mot all egoism, du behöver inte vara rädd för att göra för mycket!

Utvalt

Nimby

På engelska webbplatser dyker ordet Nimby upp nu och då. Det är ett ord uppbyggt av första bokstaven i de ord som ingår i beskrivningen av uttrycket, ”not in my back yard”. Vi ser det rätt tydligt just nu i kommunernas beteende kring vindkraft.
Gärna vindkraft, men inte i min kommun! Det motstånd vi ser när det gäller Vindsnurror är en mild bris jämfört med den storm som kommer när någon söker tillstånd för att bygga SMR i din komun.

Det är landets miljödomstolar som ger tillstånd för vinkraft men eftersom de alltid frågar kommunen så är det de som i praktiken bestämmer om vindkraftverk får byggas eller ej. Sen 2009 har man stoppat 1318 vindkrafts byggen. Man vill tro att det finns rationella skäl bakom kommunernas beteenden, men det gör det inte.
Det är lite som Ryssland i säkerhetsrådet. Genom sitt VETO kan de stoppa alla uttalanden från säkerhetsrådet som skulle kunna vara misshagliga för Ryssland. Nu har väl kommunen inte nått Rysslandsnivå ännu, men riktningen är tydlig.

De som ska representera dina åsikter gör det lätt för sig själva och avslår varje ansökan som inte faller dem på läppen . Var det så du tänkte dig anständsprocessen när du röstade på dina lokalpolitiker? Eller var det kanske så att du trodde att de skulle göra ett välavvägt och motiverat beslut för varje ansökan?

Monopol måste behandlas varsamt. Frågan är om en kommuns byggnadsnämnd kan hantera ett sådant delikat monopol.

Utvalt

BMW är inte vad de en gång var…

Det finns alltid en plats för BMW i mitt hjärta, men det blir tydligare och tydligare för mig att man har gått bort sig. Alla bilar, ja faktiskt alla former av produkter vi köper är kompromisser. Någon väljer hur produkten ska se ut, vad som ska vara med och vilka idéer som blir kvar på utvecklingsenheten.

Elbilen BMW i3 visades som koncept under Genèvesalongen 2011 och kom i produktion sommaren 2013. Tillsammans med den sportiga laddhybriden i8 bjöd de på något helt nytt och framtidssträvande från BMW. Båda bilarna gick ur produktion 2020. I år har BMW börja leverera bilar tänkta att visa vägen in i framtiden. BMW jobbar nog med idén att att alla bilar ska upplevas på liknande sätt, oberoende av drivlina. BMW:s sikte in i framtiden ska tydligen kommuniceras av kompromisser med bilar med förbränningsmotor och de jättestora och jättefula njurarna i nosen av bilen.

Vinnaren av Top Gear EV Lifetime award 2022, BMW i3, var tydligen toppen av BMW:s kreativitet, sen dess har det bara gått utför. Det är faktiskt svårt att föreställa sig att en bil från BMW någonsin kan vinna en lifetime award igen.

Bilar bygger på känslor, jag tror att ingen vill att ens bilval ska förknippas med egoism och smuts. Det är faktiskt otroligt att BMW vill det.

Jag ser fram emot en bransch där man helst lägger resurserna på de fördelar som elen kan ge och lämnar de begränsningar som förbränningsmotorn ger i historien.

Utvalt

Putins informationsmonopol

Om man frågar en äventyrare varför de gav sig ut på äventyr så svarar de ofta – för att jag kunde. Putin ville behålla makten och trodde att han kunde erövra Ukraina med de resurser han trodde att han hade. Under resans gång visade det sig att många antaganden han hade gjort var fel.

I en nation som är auktoritärt styrd tas varje beslut av en och samma person. Om personen väljer fel så väljer hela nationen fel.
När Putin bestämde sig för att gå i krig med Ukraina hade hade han ganska många fel. Bland annat trodde han att;
– Ukrainarna ville vara ryssar
– Väst var splittrat, räddhågset och dekadent
– Rysslands militära styrka var god
– Rysslands ekonomi var stark
I autokratier säger rådgivarna oftast vad de tror ledaren vill höra inte vad han bör höra. När ansatserna visade sig bara vara Putins fantasier så fick man gå tillbaka till verkligheten. Krympa scoopet och ägna sig åt att göra östra Ukraina till en parkeringsplats med hjälp av sitt artilleri. Det visste Putin sen tidigare att Ryssland var bra på. Baserat på detta och sina lögner kunde han fortsätta han organisera sin segerparad i maj. Han kunde i samband med segerparaden basunera ut kommunikationen att Operationen, som inte var ett krig, var en succé. Putin kan på så sätt kommunicera att Ukraina är befriat från alla dessa nazister. Han kan även rättfärdiga den oprecisa artilleri beskjutningen som nödvändiga, för att blåsta de Ukrainska Nazisterna av jordens yta.
Priset för detta i pengar, lidande och människoliv kommer knappast att nämnas i Ryssland då Putin kväst det fria ordet.

Även om vi är minde rädda för WWIII så måste vi fortsätta att kämpa mot lögner och mot alla former av informations monopol, alla har rätt till saklig och fri information!

Utvalt

Det är klart vi kan!

När vi människor hör eller ser ett annat sätt att åstadkomma det man vill uppnå men som inte är samma sätt som man tidigare har vant sig vid så är vi beredda att försvara det av oss invanda sättet. Många är till och med beredda att gå i strid för den invanda sanningen även om det finns bevis för att den annorlunda metoden och konkurrerande sättet är bättre. När metoden har etablerats i hjärnan kostar det mer energi att byta ut den gamla metoden än att bara låta den vara kvar.

Det är en viktig anledning till varför marknadsföring och propaganda faktiskt fungerar så bra. Vi är väldigt obenägna att ersätta en sanning med en annan även om den nya sanningen kan bevisas. När någon vill ersätta en sanning så faller vi ofta in i fake news läget och förnekar bevisen.
Ett exempel på detta är vårt förnekande av att vi i EU kan klara sig utan rysk gas. Det är så väl etablerat att vi behöver rysk gas så vi förnekar vad vetenskapen påstår.
Det går åt mycket energi för att ersätta en sanning, således måste den nya sanningen vara mycket bättre än den existerande sanningen för att du ska byta. I dagsläget är det svårt, för att inte säga omöjligt, att övertyga de som tror att vi måste ha rysk gas för att klara av vardagen att vi faktisk klarar oss utan rysk gas.

Nu kanske Putin stryper gasflödet till Europa och då slipper vi ett svårt beslut. Men det var väl det vi krigade om, att Putin inte skulle bestämma över oss européer, vad vi ska göra. eller?

Utvalt

Att våga se sanningen!

Fortfarande är kriget, då Ryssland överföll sin granne Ukraina, i vardande. Man kan dock påstå att så här långt har Ukraina vunnit en utklassningsseger i informations-kriget.

Vi i västerländska demokratier tycker att den information som vi fått om kriget gör det enkelt att se hur ojust ryssarna krigar mot ukrainarna. Dessutom så är det ju lite som om ryssarna lägger krokben för sig själva.

Jag tror att Ukrainas informationsstrategis storseger beror på att man tidigt bestämde sig för att inte försöka styra vad som fick visas, sanningen var mer än nog. Det kanske inte ens behövdes ta ett sådant beslut, det kanske föll sig naturligt på grund av situationens natur:
– David och Goliat. Det lilla Ukraina mot det mycket större Ryssland
– Ukrainarna ville fortsätta att vara ukrainare, inte ryssar
– Rapporteringen kan inte begränsas

Allt det här ledde till den ryska mardröm som vi ser nu!
Nato och EU håller samman och ser Ukraina som ”the good guy”. Ett Ukraina som ser en ekonomisk och moralisk backning som är långt mycket bättre än vad Ukraina vågat vänta sig.
Om detta räcker för att kämpa ner den onde i öst återstår dock att se.

När någon försöker monopolisera sanningen kan man inte vara snabb nog att ta med det i sin omvärldsanalys.
Jag hoppas och tror att vi ser framför oss en tydlig seger för pennan i dess kamp mot svärdet.

Utvalt

Ett svårt beslut

Under det pågående kriget då Ryssland gav sig på Ukraina, har många av oss blivit varse att energimarknaderna hänger ihop. Vårt elpris beror på tex. vad Tyskland betalar för sin gas.

Energipriset är beroende av var energin finns och i vilken form. Vi människor har löst detta detta genom att bygga upp en infrastruktur för att hantera just detta.
I och med att Putin har valt att Ryssland mår bäst av att vara en pariastat som få vill göra affärer med, så måste vi bygga om denna infrastruktur. Samtidigt vet vi att vi måste förändra energi-infrastrukturen på grund av de klimatförändringar vi ser omkring oss. Tyvärr är förändringarna till stor del inte de samma.

Vid det här laget har vi nog alla förstått att det är Tysklands köp av gas som finansierar Putins krig. Ville Putin så splittring så har han nog lyckats genom att alla vet att Tyskland är beroende av Rysk gas.
De förändringar som måste genomföras kommer att leda till en intressant avvägning mellan bekvämlighet, världssyn och kostnad. Eftersom EU är en Union ligger det slutliga beslutet just i Berlin och inte i Bryssel.

Vi vill inte bjuda Putin på någon som helst framgång , vi måste hålla ihop och stå enade bakom Tyskland oavsett hur beslutet ser ut!

Slava Ukraini!

Utvalt

Vem bluffar vem?

Idag kan man köpa naturgas för ungefär 15 öre per kWh. Samtidigt vet vi att det finns aktörer som är villiga att sälja el genererad av solceller för 20 öre per kWh.
När Tyskland byggde upp sitt beroende av rysk naturgas, var det inte så.
I Tyskland finns det en oro för vad som kan hända om Ryssland stryper sina gasleveranser helt som respons till västvärldens sanktioner.

Tiden det tar att bygga infrastruktur för att ta emot naturgas i flytande form (LNG) måste vara mycket snabbare än att ställa om till egen produktion av fossilfri energi, annars är Tysklands situation ännu mer begränsad.
Det är nog inte bara rädslan för att frysa som spelar in i detta beslut, utan även en tysk förståelse av att deras energiinköp faktiskt finansierar Putins krig i Ukraina. Inte nog med det, att bränna naturgas, oavsett om det transporteras i flytande eller gasform, släpper ut CO2.

Tysklands trade off är jättesvår. Hur som helst har verkligheten lärt oss hur dåligt det är att göra sig beroende av en energikälla som en skurkstat kontrollerar.

Att betala extra för att få okontroversiell energi är bättre än att blint fokusera på att köpa den billigaste.

Utvalt

Varför nu?

Det finns inga enkla svar och ej heller något försvar för att ge sig på en granne för att denne vill själv bestämma sin framtid! Rysslands påhopp på Ukraina är bara vidrigt och äckligt, oavsett anledningen.

Framtiden står i en pågående förändring där människor, företag och länder vill göra sig oberoende av energi som inte är grön och förnybar. Detta leder i sin tur till en förändring av maktstrukturerna. De grupper och områden som byggt upp sin makt på att gräva upp materia som förstör vår framtid. tappar mer och mer av sin makt.
De som får en minskande makt gör allt i sin makt för att bromsa denna process, man tar på sig skyddslapparna och offrar till och med mänskligheten för sin egen vinning.

Såvitt jag vet är Rysslands ekonomi väldigt beroende av gas- och oljeexport. Ju mer köparna tar avstånd från energi baserad på olja och naturgas, desto mer försvagas Rysslands maktposition. Helt plötslig insåg Putin att han hade bråttom. Hans läge att lägga till lydriken som buffertzon blev sämre för varje dag som gick. Ukraina var uppstudsiga och gjorde inte som Putin sa. Han bestämde sig då för att kväsa dem en gång för alla och anföll dem.
Det skulle bli en snabb affär med all den makt Putin kunde utöva. Men Putin hade missat en fundamental sak, ukrainarna ville vara ukrainare, inte ryssar. Hela västvälden höll med ukrainarna om att det var deras val, inte Putins.

Tekniken går vidare och elen kan produceras på nya sätt och på nya platser, så maktkartan förändras igen. Makthavare tvingas anpassa sig. Men vi ska inte tro att de ändrar sig frivilligt, de kommer att göra allt för att bromsa, eller helst stoppa, utvecklingen.

Att vi människor kan samarbeta även om det är under galgen, ger oss hopp inför den stökiga väg som leder till framtiden.
Vårt samarbete och vår vilja kan försätta berg, despoter fattar inte alltid det .

Utvalt

Elnät

För att få köpa el är det bra om du är kopplad till nätet, de flesta elanvändare är faktiskt det.
En och annan sommarstuga är trots allt ”off grid”.

När det gäller el kan man idag transportera den över rätt långa avstånd i ledningar. Nu tänker företaget Xlinks att det är en bra ide att generera fossilfri el i Marocko, de ska bygga en 3800km lång kabel som går direkt till Storbritannien oberoende av andra nationers nätinfrastruktur. Man räknar med förluster på 10-12% vid överföringen från Marocko till Storbritannien. Prisskillnaden mellan att köpa fossilfri el i Marocko och sälja densamma i Storbritanien ska mer än väl täcka de förväntade överföringsförlusterna.
Australien som är stort, glesbefolkat och har mycket sol vill också gärna exportera fossilfri el. AApowerlink syftar till att producera solel i Australien och sedan sälja den i Asien. För detta ändamål ska AApowerlink dra en elkabel på 4500 km från norra Australien till Singapore.

Att dra en elkabel från Norrland till Skåne (1100 km) känns rätt överkomligt men för SKN tar det tio år.
Och om markägarna strular så vet vi ju att Östersjöns botten är ett bra alternativ.

Utvalt

EL är oreglerbar

Ju mer jag tänker på elens egenskaper, desto mer fascinerad blir jag.
Jag har alltid funderat på vad är skillnaden mellan produkt och tjänst. Tillslut har jag alltid tvingats tillbaka till den definition som jag anammade på universitet: en tjänst konsumeras samtidigt som den produceras.
El är ju likadant, man måste konsumera och producera lika mycket samtidigt. Men vi kan buffra el på vägen. Detta gör man för att hålla en viss utlovad frekvens och spänning.

Det finns ganska många sätt att lagra el-energi temporärt, men vi kan inte kostnadseffektivt lagra mycket el-energi speciellt länge . De el-lager vi använder idag är utformade för att hantera de svängningar som uppstår eftersom produktion och efterfrågan på el varierar. Nu när klimatomställningen driver på behovet av mer el och vi ständigt söker det billigaste alternativet så kommer vi troligen ta in mer icke planerbar produktion av el. El genererad med sol och vind är billig och kan inte planeras. Vi kan ju inte styra vädret, än så länge i alla fall. Sverige tillverkar ungefär 160 Twh el på ett år, de buffertar vi har fungerar för för den situation vi har idag.
Om vi antar att de som mest på ett år, år varken är solsken eller blåser under två veckor om året. Så behöver vi en buffert på 6 Twh, det är lika mycket som 160 000 elbilars sammantagna batterikapacitet.
I Sverige såldes 2019 trehundrafemtio tusen bilar. Redan nästa år har vi alltså den mängden batterier vi behöver för att hantera den icke planerbara generering av el.

Det är ju en jättemöjlighet för våra politiker som älskar att reglera och subventionera.
Teknik och volym finns redan nu!

Utvalt

Energi

Ibland måste man påminna sig om grunderna. Allt snack om el på sistone har fått mig att fundera.

Först och främst så är energi oförstörbar men den kan alltid omvandlas. Energi som kom till jorden för längesedan och har lagrats på jorden har så här långt varit ett enkelt och billigt sätt för människan att komma åt energi. Denna energi har vi använt för att göra våra liv bättre och enklare.

Nu har många av oss accepterat att förbränningen av kol, olja och gas minskar jordens förmåga att emittera energi vidare ut i världsrymden.
Innan industrialismen var människans påverkan försumbar, men i och med industrialismen så är våra aktiviteter inte längre försumbara. Vi hade troligen inte kunnat förstå att det var så problematisk att bränna fossila bränslen om vi inte hade bränt fossila bränslen.

Numera vet många av oss att vi måste sluta bränna innehållet i fossila lager av olja, gas och kol. Att bränna innehållet i de fossila lagren är som anden i flaskan, väldigt lätt att släppa ut, väldigt svårt att stoppa tillbaka.

Tack och lov kan vi människor faktiskt genom våra val påverka hur mycket olja, gas och kol vi vill gräva upp och bränna.

Utvalt

Elpriset

Det är många som regerar över hur mycket de ska betala för elen i december, framför allt om man bor i elregion 3 eller 4.

För att de höga el-priserna ska nå ända in på din på din elfaktura så måste du ha ett rörligt elavtal. Det kanske inte är så många som har det. De flesta som värmer sin bostad med el har faktiskt skrivit avtal med sin elleverantör på ett fast pris.
Den kostnad som vi elkonsumenter upplever som elpris består faktiskt av flera delar:

1. Kostnaden för inköp av själva energin (betalas per kwh)
2. Kostaden för överföringen av energin till dig från produktion (betalas per kwh)
3. Maxbelastning (betalas per år)
4. Elskatt (betalas per kwh)
5. Moms (betalas per fakturerad krona)

Man kan tycka att nästan alla komponenter av totalpriset byggs upp av hur många kwh du använder. Skälet till att din faktura ändå är så komplicerad är att du kan välja vems el du köper. Du kan dock inte välja vems nät som står för transporten, det bestäms av var i landet du bor. Skatter och moms beror på vilket land du bor i.

Det förslag som regeringen lägger fram för kompensation av höga elpriser beror helt på mängden förbrukade kwh, ju mer kwh förbrukade desto mer kompensation. Vilket budskap sänder regeringen egentligen? ”Du bör inte anstränga dej för att effektivisera din elanvändning , ju bättre du är på att reducera din förbrukning desto mindre pengar får du”. Och hur gör man när man har rekordproduktion av el och priset blir väldigt lågt? Begär man då att konsumenten ska betala lite extra till staten när elen är så billig? Eller handlar det helt enkelt om valfläsk.

Det rörliga elpriset är slagigt. Till exempel var det högsta snittpriset i december i elområde4 2021 enligt nordpool 187 öre/kWh, lägsta 34 öre/kWh och för året var snittet 82 öre/kWh.

Jag tror att de flesta berörda konsumenter är väl medvetna om svängigheten i ett rörligt elpris. Låt de konsumenter som tror på ett lågt elpris spela på det. De som inte vill spela på det, jobbar med sina fast pris varianter som låter leverantören stå för spelandet.

Utvalt

Min önskelista

Nu är det nära! Tomten kommer inatt, han är ingen fantasifigur han finns på riktigt. Det är ju bara en fråga om hur mycket vi törs tro på honom. Om vi människor jobbar ihop så kommer bra saker att hända. Här är min önskelista:

Att mina barns framtid ska vara bättre än min – världen kan och kommer bli bättre när vi jobbar för det

Att mina medmänniskor skan lita på varandra – när vi litar på varandra så blir vi så mycket effektivare

Att vi ska lägga energin på att baka kakan – inte på att fördela den

Det finns säkert en och annan som tycker att önskelistan är naiv men jag tror faktiskt att vi människor kan uppfylla hela listan och då är det ju faktiskt vi människor som är tomten.

GOD JUL på er alla tomtar där ute!

Utvalt

Vem bestämmer?

Det är inte alltid lätt att veta vem som bestämmer. Förra veckans statsminister- och budgetomröstningar gjorde demokratins svagheter extremt tydliga. Det demokratiska systemet är långsammare än det auktoritära. I en demokrati väljer medborgarna en riksdag som ska representera medborgarnas önskningar. Eftersom vi medborgare troligen inte har samma åsikt om allt så är det en ganska bökig process att komma överens om vem som ska leda arbetet innan något kan göras.

Sist när vi gick till valurnorna trodde vi att en socialdemokratiskt ledd regering är bättre på själva genomförandet, men vi trodde även att oppositionen var bättre på att definiera vad som ska göras. Inget konstigt alls!

I vårat demokratiska samhälle väljer medborgarna en riksdag som i sin tur väljer väljer en ledare för att utföra det som riksdagen bestämt ska göras. Det är ju ganska begripligt, men detta tar tid och skapar frustration.

I ett auktoritärt samhälle tar man bort knölet med att låta medborgarna vara med och tycka. I ett autoritärt samhälle gör man det som ledaren har bestämt. Så länge ledaren tycker som majoriteten är det ett snabbt och effektivt sätt, men om majoriteten inte samtycker(som i Belarus, 50 mil bort) – vad gör vi då?

Alla ser det som sin rätt att få välja sin ledare som vi har förtroende för. Vi individer borde vara beredda på att anstränga oss rätt mycket för att behålla den rätten, trots den tröghet det innebär.

Utvalt

Bilar är känslor

Det finns nog ingen pryl som ligger närmare hjärtat än bilen. En del närmar sig elbilsvärlden med nyfikenhet, ser möjliheter. Andra är föbränningsmotorfundamentalister. Enda syftet för en förbränningmotorfundamentalist i en diskussionen är att finna punkter där en bil med förbränningsmotor övertrumfar en elbil.

Dessa fundamentalister borde nog ställa sig frågan vem de älskar mest, sina barn och barnbarn eller förbränningsmotorn, jag vet vad jag skulle svara i alla fall.

Jag tror att ens verkliga körcykel nästan alltid tillfredsställs av en elbil, de gånger den inte gör det är man medveten om detta i god tid innan. Då kan man hyra eller låna ett fordon som tillfredställer det upplevda behovet. Nu är vi ju inte rationellt styrda, snarare emotionellt styrda i vårt val av bil.
Klimatsituationen tvingar oss dock att att vara mer rationella och acceptera det som vi tidigare kunde avfärda som teori.

Efter snart ett halvår som elbilsbrukare, vardagsåkning såväl som roadtrips, så har jag ännu inte stött på ett tillfälle som skulle berättiga de utsläpp som en förbränningsmotor skulle ge.
Den vanligaste orsaken till att inte köpa elbil är det höga inköpspriset. Med dagens låga ränta så är nog värdefallet(inköpspris minus försäljningspris) det mer relevanta måttet. En gammal tumregel är att en bils värde halveras ungefär var tredje år. Med den klimatförändring vi ser så kommer begagnade bilar med förbränningsmotor att rasa mot nollstrecket fortare än förr och och fortare än vi tror. För vem vill köpa en bil som ingen vill köpa efter dej?

Analysera din körcykel noggrant och köp en elbil som passar din körcykel. Så kan även du åka bil utan att din gloria hamnar på sned.

Utvalt

En säkerhetsrisk!

Militären har kommit på att vårt undermåliga elnät kan vara en säkerhetsrisk, helt begripligt. Lite senare påstår de att detta beror på vindkraften, detta stämmer inte. Alla vet att det är svårare att slå ut en decentraliserad lösning än en centraliserad dito.

Nu har även militären förstått att en främmande makt kan slå ut elnätet och då förenkla en invasion.
Övertagandet av makten underlättas dessutom av att man kan kan lova en stabilare elförsörjning med den nya makthavaren.


Idag bygger elnätet på en centraliserad modell, som är förhållandevis enkel att slå ut. För visst är det mycket enklare att slå till mot några få ställen och stoppa nästan alla elleveranser, än att slå till mot många olika ställen spridda över landet.

Kanske behöver en främmande makt tom bara gör en cyberattack för att slå ut ett centraliserat elnät.

Vi är orimligt dåligt rustade för cyberattacker, men det är klart att människor som förstår hur bössor och kanoner fungerar vill investera mer i bössor och kanoner.

Är det nåt vi ska vara bra på så är det cybersäkerhet, inte på att ha bössor och kanoner. Att ha fler bössor och kanoner känns lite som ett polskt infanteri basserat på hästar. Dessutom är det nog vansinnigt lönsamt att kunna leverera bra cybersäkerhet.

Utvalt

Effektiv transport

Verkningsgraden beskriver hur mycket av det vi sätter in som verkligen blir det vi vill ha. En elbil har en verkningsgrad på ungefär 95%, 95% av den instoppade energi blir till rörelsearbete. För en bensinbil det blir ungefär 30% av insatt energi transportarbete, dieseln är lite effektivare (40%).
Anledningen till att vi använder. dem fortfarande idag, är bensins och diesels egenskap att kunna lagra mycket energi i liten vikt och liten volym. Det har gjort att man har kunnat bortse från dess låga verkningsgrad. På sistone (de sista 30-40 åren) har man misstänkt att de utsläpp som förbränningsmotorn skapar inte är bra för klimatet, nu vet man.
Under det sista året har fler och fler av oss accepterat att vi inte kan fortsätta att släppa ut på detta vis och att den kompromiss som elbilarna utgör verkar accepteras av fler och fler.

På sistone har det också blivit tydligt hur beroende vi är av olika skurkstaters energiproduktion. Ett minskat behov av energi, borde alltså vara eftersträvansvärt.

Det finns ingen anledning att hymla med att bensin och diesel bilar går snabbare att fylla på med ny energi och lagra densamma.
På samma sätt går det inte heller at hymla med att de förstör vårt klimat. Avvägningen mellan vår framtid och vår bekvämlighet är inte heller något att hymla med.

Äntligen är elbilen tillräckligt bra! Om du vill tro på en bättre framtid, åk på el till vardags!

Utvalt

Det finns alltid motstånd

Man kan lätt tycka att det största hindret mot att åstadkomma ett mer balanserat framtida klimat är tillståndsgivningen.
Alla de som ser minsta försämring försig själv har på tok för stor makt. Det finns ju alltid någon som vill kasta in ett veto. Trots en lång process för att ge tillstånd, kan denna följas av ytterligare en period av överklaganden.

Vi kan ju knappast strunta i kravet att ha ett tillstånd för att starta ett projekt. Projektet kommer ju påverka omgivningen i decennier efter att projektet är slutfört. Men vi måste nog ställa krav på oss själva för hur länge det får ta att ge sitt tillstånd. Det får inte vara så att den som är uthålligast vinner.

Idag finns ingen nersida på att överklaga ett beslut, det borde kanske finnas det.
Auktoritära samhällen övertrumfar alltid demokratiska samhällen i snabbhet att ge tillstånd,införa nya regler och hantering av överklaganden. Men de behöver ju inte ta hänsyn till vad de som de inblandade verkligen tycker.

Ingen får missbruka det förtroende som vår demokrati har givit oss.

AI igen…(del II)

Varför denna nästan hysteriska rädsla för AI? Under den senaste månaden har många försökt skrämma oss med att AI och AI-användarna kommer att skapa en hemsk framtid. Det är sant att det blir svårare och svårare att kunna skilja fejk och sanning åt. Om fejkaren använder sig av AI så kan det bli extremt svårt att skilja en billig kopia från ett värdefullt original. Och eftersom det är så billigt, så kommer många känna sig manade att lura dig!

Du måste välja vem du tror på! Att påstå att man är trovärdig är ett rätt stort ansvar. Det finns många som är beredda att använda mer och mer medvetna lögner för att uppnå sina mål. Till vår glädje finns det teknologi som gör det entydigt vem som har myntat ett påstående, det kanske man skulle kräva för att få hänga med.
De flesta individer kommer att ha svårt att bygga ett förtrolig relation till de som vägrar berätta varifrån informationen kommer. Kanske kommer sanningen att bli viktig igen, tack vare vår rädsla för AI.

De som med emfas uttrycker idén att stoppa utveckligen av AI idag har lite för mycket att vinna på detta, eller är de bara är alarmister för att vara trovärdiga? De mest kända är Sam Altman, Elon Musk, Max Tegmark och Steve Wozniak och alla har sina uppenbara skäl för att bromsa utvecklingen.

Jag tror att människan mår bättre av att anamma AI än att bromsa AI.

AI igen…(del I)

Just nu är i princip allt AI, för 25 år sen var allt turbo. Priset togs nog av Porsche som lanserade sin elektriska modell Porsche Taycan Turbo. Kan ens en elbil ha turbo… Enligt Porsche själva så ska vi se etiketten Turbo som betydelse av en utrustningsnivå, inte uppenbart men namngivningen är fortfarande fri så vitt jag vet. Samma idé verkar gälla även AI.

Den närmsta tiden kommer allt bli AI, kanske kommer det tom att bli ett säljargument att vara AI-designad. Idag är AI förknippat med paradiset för några och med helvetet för andra. Men vad är det egentligen, kan det förutse framtiden? Vad jag vet kan ingen se in i framtiden, inte heller AI. AI är dock bra på att gissa, ju bättre data ju bättre gissningar. Ett AI är egentligen en algoritm som använder statiska modeller för att gissa så bra som möjligt.

Statistiker har troligen länge känt sig lite försmådda av utryck som ”lögn, förbannade lögn och statistik” men nu äntligen finns en chans till upprättelse!
Högt profilerade individer börjar dock bli rädda för att en maskin tänker fortare och bättre. De förstår inte vad maskinen gör.
Individer tycker inte om att inte förstå, det man inte förstår vill man gärna förbjuda eller reglera.

Nu är AI lite som anden i flaskan, svår att stoppa tillbaka när man väl har släppt ut den. Eftersom anden faktiskt sen ett tag är ur flaskan så vill vi att det bästa AI:t ska vilja spela i vårt lag. Vi måste lita på att de som utvecklar AI:t, så att det bästa AI:t spelar i vårt lag!

Vi kan mer än vi tror!

Nu skönjer vi ljuset i tunneln, vi vill våra barn och barnbarn väl. Just nu växer produktionen av el skapad av solceller och vind som aldrig förr. De som har förutsättningar för att producera el med solceller och vind gör det, eller kommer att göra det inom kort. Det är en fråga om fortlevnad.
När jag gick på högstadiet fick vi lära oss att ett land skulle använda sina råvaror och sälja dessa. Det är så många olje-länder har byggt upp sina ofantliga rikedomar. I dag hyllar vi faktiskt det skapade mervärdet, man bör förädla sina råvaror. Genom att tillföra arbete och tankar till råvaror blir de mer värda och svårare att kopiera. Sen finns det en evig strid om hur man ska fördela mervärdet som uppstår.

I Australien har man länge sett solsken och vind som mest besvärande. Nu ser man vilka tillgångar man sitter på om man omvandlar dessa råvaror till el. El kan man både konsumera och exportera.

Marocko, som har flest soltimmar per år i Afrika, kommer att exportera sitt solsken i form av el till UK.

Texas, själva sinnebilden för olja och oljeindustrin, är på väg att ta ledningen i omställningen till fossilfritt.

Ryssland, med Sibirien och tundran, hade kunnat vara storproducenter av el men valde att satsa på olja, gas och krig. Det känns på många sätt som ett knasigt val. Är man korrumperad så är man tydligen beredd att slåss för att få förgifta sig själv och andra.

EU vill att mänskligheten ska ha en framtid, låt inte nationerna förstöra detta på grund av sina egenintressen.
Tro inte på politiker som inte öppet kan kommunicera sin plan utan vill få oss att tro att någon annan kommer göra det jobbiga och svåra.

För en redaktion att medvetet sprida osanning kostar 8 mdr

Förutom att snuva oss på ett smaskigt domstolsdrama av episka mått har överenskommelsen mellan Fox och Dominion Voting Systems satt ett pris på att sprida osanning, 8 miljarder.

Att sprida information som man vet är osann har nu fått ett pris. Det gäller tydligen bara redaktioner, journalister och politiker. De får tydligen fortsätta att sprida osanningar. Som väl är så är detta inte riktigt sant. Just när det gäller politiker har vi ångervecka, det är ju bara det att det typ tar 4 år att hantera ärendet och vi får ju välja nya politiker var fjärde år. För att bli vald får man sprida vilka osanningar som helst, för efter valet behöver man ju inte leva upp till det man påstått. Dessutom har vi väljare glömt och förlåtit allt till nästa val. Journalisterna har det ännu bättre, de får fortsätta att sprida osanningar tills dess att de som har mest fördelar av deras osanningar sparkar dem.

Det är många som vill lura dej, var noga med att syna deras sanningar!

Sluta förneka!

Nu finns det ingen rationell anledning kvar för att inte fånga in klimatsmart energi. Det är möjligt, det är billigare och det är snabbare, vad mer kan vi önska?

Energi är oförstörbar, men den kan omvandlas till olika former tex lägesenergi, värmeenergi, kemisk energi och rörelseenergi.
Över tid har vi människor lärt oss var vi kan hitta energi och hur vi ska omvandla energin till den form vi behöver just då. Till exempel när vi kör bil med förbränningsmotor så vill vi att den kemiska energin som finns i bensinen ska bli till rörelseenergi som för bilen och dess passagerare framåt. Tyvärr är processen synnerligen ineffektiv, bara 35% (95% i en elbil) av insatt energi blir till önskad energi. Processen har även nackdelen att vid omvandlingen av bensinen till rörelseenergi så bildas även avgaser som på lång sikt gör det omöjligt för mänskligheten att överleva på vår planet. Egentligen är detta mer än nog för ett omedelbart förbud. Tyvärr har vi byggt ett beroende som bygger på förbränning av mer olja och gas som gör det svårt. Då denna förbränning har givit oss bekvämlighet, har vi valt att bortse från de giftiga avgaserna. Då denna negativa konsekvens dessutom ligger i framtiden så har vi fortsatt att bränna olja.


Många av de som byggt sin bekvämlighet och rikedom på att bränna olja har vetat om nackdelarna men inte delat med sig av denna kunskap för att kunna fortsätta att själva njuta av fördelarna.
Det är som att röka tobak, man vet att det är dåligt för en själv och andra men eftersom man inte omedelbart faller död ner röker en del tobak ändå.

Det enda som håller oss tillbaka från att bli klimatsmarta är vår egen bekvämlighet. Eftersom vi har varit lite tröga med att komma igång med klimatåtgärder kan vi tyvärr inte vänta ut den bästa lösningen, vi får köra på det vi har. Som väl är så har vi det mesta vi behöver, bara vi avstår lite av vår egen bekvämlighet.

Vem kom först – hönan eller ägget?

Vem som kom först till internet, telco- eller techbolagen, är faktiskt en svårare fråga än man tror. De båda var ialla fall ömsesidigt beroende av varandra i början. Det finns säkert många akademiker som kan hävda att att telekom bolagen var synnerligen oinblandade i början.

EU har börjat förbereda en lag som ska tvinga teknikbolagen (tex. microsoft, google, facebook, apple) att betala avgifter till telebolagen för att de har gjort det möjligt att nå till konsumenterna. Det är visserligen sant att utan telekombolag hade teknikbolagen inte kunnat nå till sina användare. Men utan teknikbolag hade det inte funnits så många internet prenumeranter som hade behövt nås.
Utan ett intressant internet hade varken internet prenumerationer eller bandbredd behövts. Så det känns som Vesthager borde ta sina regulatörer och vända tillbaka till skrivbordet och fundera på vem ska dra nytta av denna reglering.

Frågan är faktiskt: Vem som ska ha mest inflytande över oss, telekom- eller teknik-bolagens ägare? I många fall är telekombolag nationellt ägda, dvs kontrollerade av våra politiker. Politiker är varken kända för sin omutbarhet eller sin förmåga att ta till sig nyheter eller användares behov. Så även om Ines Usman inte hävdade att internet var en fluga(det var SvDs reporter) så var det värre än så, hon kunde varken ta till sig eller fatta hur internet skulle kunna att användas.

Även om våra politiker stör sig på att teknikbolagen tjänar hysteriskt mycket pengar så måste de först och främst tänka på hur vi användare påverkas av en reglering, inte på hur man ska hjälpa nationella telekombolag att konsolidera sina monopol.