Att våga se sanningen!

Fortfarande är kriget, då Ryssland överföll sin granne Ukraina, i vardande. Man kan dock påstå att så här långt har Ukraina vunnit en utklassningsseger i informations-kriget. Vi i västerländska demokratier tycker att den information som vi fått om kriget gör det enkelt att se hur ojust ryssarna krigar mot ukrainarna. Dessutom så är det juFortsätt läsa ”Att våga se sanningen!”

Ett svårt beslut

Under det pågående kriget då Ryssland gav sig på Ukraina, har många av oss blivit varse att energimarknaderna hänger ihop. Vårt elpris beror på tex. vad Tyskland betalar för sin gas. Energipriset är beroende av var energin finns och i vilken form. Vi människor har löst detta detta genom att bygga upp en infrastruktur förFortsätt läsa ”Ett svårt beslut”

Tvingad till sin egen lycka!

Om det vore så att Putins alternativa synsätt på världen, att alla är taskiga mot Ryssland, skulle vara rätt så vore vi lurade.Nu tror ju vi att det inte är så. Varför är det då så viktigt för Putin att stoppa alla andra synvinklar än Putins egen? Jo, för när vi inte vet så tenderarFortsätt läsa ”Tvingad till sin egen lycka!”

Varför nu?

Det finns inga enkla svar och ej heller något försvar för att ge sig på en granne för att denne vill själv bestämma sin framtid! Rysslands påhopp på Ukraina är bara vidrigt och äckligt, oavsett anledningen. Framtiden står i en pågående förändring där människor, företag och länder vill göra sig oberoende av energi som inteFortsätt läsa ”Varför nu?”

EL är oreglerbar

Ju mer jag tänker på elens egenskaper, desto mer fascinerad blir jag.Jag har alltid funderat på vad är skillnaden mellan produkt och tjänst. Tillslut har jag alltid tvingats tillbaka till den definition som jag anammade på universitet: en tjänst konsumeras samtidigt som den produceras. El är ju likadant, man måste konsumera och producera lika mycketFortsätt läsa ”EL är oreglerbar”