Effektiv transport

Verkningsgraden beskriver hur mycket av det vi sätter in som verkligen blir det vi vill ha. En elbil har en verkningsgrad på ungefär 95%, 95% av den instoppade energi blir till rörelsearbete. För en bensinbil det blir ungefär 30% av insatt energi transportarbete, dieseln är lite effektivare (40%).Anledningen till att vi använder. dem fortfarande idag,Fortsätt läsa ”Effektiv transport”

Det finns alltid motstånd

Man kan lätt tycka att det största hindret mot att åstadkomma ett mer balanserat framtida klimat är tillståndsgivningen. Alla de som ser minsta försämring försig själv har på tok för stor makt. Det finns ju alltid någon som vill kasta in ett veto. Trots en lång process för att ge tillstånd, kan denna följas avFortsätt läsa ”Det finns alltid motstånd”

Vem släpper ut mest koldioxid?

Vi ser ju gärna på oss själva som bror duktig vad det gäller ren el och miljövänlighet. En del av oss kan t.om tycka att vi är så bra, att man tycker att det är viktigare att andra utomlands investerar för att sänka sina utsläpp. Våra utsläpp ju ändå så marginella. Men man börjar juFortsätt läsa ”Vem släpper ut mest koldioxid?”

Cementa har nästan monopol

Alla former av monopol är av ondo, oavsett hur de har uppstått. Monopol har oftast byggts upp i välmening, men över tid har man tappat kontrollen över dessa monopol och dessutom glömt bort varför dessa monopol skapades.I Sverige finns det många monopol, alla skapade i all välmening, men kanske inte alltid uppskattade. Vi har blandFortsätt läsa ”Cementa har nästan monopol”

Göta Kanal – en turistattraktion

Det finns en hel del känslomässiga kopplingar när det kommer till infrastrukturinvesteringar. Maria Börjesson, trafikforskare, lyfter fram hur viktigt tidsperspektivet är vid infrastrukturinvesteringar. Ostlänken som är första delen av spåret där man ska kunna köra tåg i över 250 km/h ska färdigställas till 2035, alltså 14 år från idag. Att anta att världen ser likadanFortsätt läsa ”Göta Kanal – en turistattraktion”

Vad vill elbolagen lura i oss?

Vad håller Vattenfall på med? Nyligen var Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning, ute och pratade om högre el-priser i höst. Grunden till höjningen är för mycket el från vind och att man behövt underhålla sina kärnkraftverk. Det hade dessutom regnat för lite i somras. Normalt sett är det så att när det är godFortsätt läsa ”Vad vill elbolagen lura i oss?”

Tunna skivor

Stora förändringar sker oftast i små steg, t.ex. klimatförändringen. Först en dag när tillräckligt många små steg utgör en synlig förändring tillsammans dras den stora alarmklockan igång. Det som IPCC vill berätta för oss är att den ökande mängden växthusgas i atmosfären är orsakad av oss människor, att det är svårt att backa och vadFortsätt läsa ”Tunna skivor”

Första plats i periodiska systemet

I dagarna publicerade forskare på Cornell en rapport om att utsläpp från Blå vätgas faktiskt var större än att bränna naturgasen direkt. I en värld där vi skyr alla aktiviteter som leder till mer växthusgas i atmosfären, försöker oljebolagen dribbla bort oss genom att kalla vätgasen för olika färger som Grå, Blå och Grön. BådeFortsätt läsa ”Första plats i periodiska systemet”