Inte mitt dj-vla ansvarsområde

Det är rätt skönt att se att man själv inte är ansvarig för något som inte går bra, det är någon annans problem. Vi människor tycker om att ses som ansvariga för något som går bra, men så fort det börjar jäklas så är det troligen någon annans ansvarsområde. I en del organisationer har manFortsätt läsa ”Inte mitt dj-vla ansvarsområde”

Vad ska vi ha kontoret till

När något är digitaliserat kan det ganska lätt flyttas, digitalt data är lätt att flytta. Det som vi inte ännu lärt oss digitalisera förblir svårt att flytta. Vi kan visserligen digitalisera byggnadskontruktionen men byggnaden är fortfarande fysisk och svårflyttad, för att inte tala om hur svårt det är att flytta själva platsen. Vi har ännuFortsätt läsa ”Vad ska vi ha kontoret till”

Få hjulen att snurra

Efter att befunnit oss i en ekonomisk ”nästankoma” de senaste månaderna så ska våra ekonomier sakta snurra igång igen, bara för vi ska göra oss redo för nästa kris.Man kan läsa om hur våra politiker lovar att större paket ska skapas och delas ut, allt för att få igång hjulen igen. De som inte harFortsätt läsa ”Få hjulen att snurra”

Jag är en individ, inte en grupp!

Insamlat data ruttnar, datat blir mindre och mindre relevant ju längre vi kommer från tidpunkten för insamlandet. Det enda officiella beviset för att en individ är från en viss nation är våra pass. Ett svenskt pass har en giltighetstid på 5 år. Bilden i passet som ska bevisa att du är den rättmätige passinnehavaren ärFortsätt läsa ”Jag är en individ, inte en grupp!”

Hej hej, du kan lita på mej!

Det börjar talas om att lätta på restriktioner nu när fler och fler länder börjar ha låga dödstal per nation. Det gör ju det möjligt för en icke smittsam individ att kunna rör sig bland andra icke smittsamma individer. Ur en smittorisksynpunkt så skulle det vara helt ok, smittan ska ju inte spridas. När dettaFortsätt läsa ”Hej hej, du kan lita på mej!”