Tunna skivor

Stora förändringar sker oftast i små steg, t.ex. klimatförändringen. Först en dag när tillräckligt många små steg utgör en synlig förändring tillsammans dras den stora alarmklockan igång. Det som IPCC vill berätta för oss är att den ökande mängden växthusgas i atmosfären är orsakad av oss människor, att det är svårt att backa och vadFortsätt läsa ”Tunna skivor”

Jag vill ha min el här och nu.

El har den största potentialen att leda oss in i ett samhälle där mängden växthusgas i atmosfären inte ökar. När man förbrukar el så uppstår inga växthusgaser vid användandet, el är det närmaste vi kan komma ren energi. Genom att utvinna elen fossilfritt så ökar man inte mängden växthusgaser i atmosfären. Det finns dock tvåFortsätt läsa ”Jag vill ha min el här och nu.”

Byt bil!

Hur ser ditt bilanvändande ut? Åker du långa sträckor på vägar långt ifrån de mer trafikerade vägarna så är det kanske värt att köpa dyrt bränsle till förbränningsmotorn. Efterhand kommer förbränningsmotorn vara mer och mer förknippad med framtidsfientlighet och de som använder den kommer att ses som människor som inte bryr sig om framtida generationer.Fortsätt läsa ”Byt bil!”

Ledare eller följare är ett val du gör

IPCC släppte nyligen en alarmistisk rapport om att klimatet försämras fortare än man trodde. En konsekvens av rapportinnehållet är att vi troligen kommer att missa de mål som vi kommit överens om för 2035. Det är verkligen synd att alarmism ska behövas för att vi som individer ska börja svänga. De katastrofer (översvämningar, skogsbränder, havsuppvärmning)Fortsätt läsa ”Ledare eller följare är ett val du gör”

En värld värd att leva i

Hur sur verkligheten än ter sig så lever vi i den den bästa av världar enligt Pangloss i Candide, för det är den enda värld som finns och det är i den man måste verka. Allt du gör påverkar den värld du lever i, så se till att det du gör bidrar till att världenFortsätt läsa ”En värld värd att leva i”

Det kommer att gå fortare än du tror!

Ingen vill ju vara eftersläntrare. Nu börjar våra förebilder tro att det är de utsläpp som människan orsakat och orsakar som påverkar vårt klimat och då kommer de att välja minskade utsläpp före själviskhet som profil. Idag finns det fortfarande många människor som inte tror att vi är orsaken till stigande temperaturer på vårt klot.Fortsätt läsa ”Det kommer att gå fortare än du tror!”

Klimatkrisen är en politisk mardröm

I den mer utvecklade världen håller vi med hjälp av vaccin på att så sakteliga att krångla oss ur det järngrepp som pandemin har hållit oss i. Detta för att att omedelbart dyka in i nästa stora kris – klimatkrisen. Klimatkrisen är enligt många en ännu svårare motståndare än pandemin. Ur en politisk synvinkel ärFortsätt läsa ”Klimatkrisen är en politisk mardröm”