Sluta förneka!

Nu finns det ingen rationell anledning kvar för att inte fånga in klimatsmart energi. Det är möjligt, det är billigare och det är snabbare, vad mer kan vi önska? Energi är oförstörbar, men den kan omvandlas till olika former tex lägesenergi, värmeenergi, kemisk energi och rörelseenergi. Över tid har vi människor lärt oss var viFortsätt läsa ”Sluta förneka!”

Jag vill ha min el här och nu.

El har den största potentialen att leda oss in i ett samhälle där mängden växthusgas i atmosfären inte ökar. När man förbrukar el så uppstår inga växthusgaser vid användandet, el är det närmaste vi kan komma ren energi. Genom att utvinna elen fossilfritt så ökar man inte mängden växthusgaser i atmosfären. Det finns dock tvåFortsätt läsa ”Jag vill ha min el här och nu.”

Vem har makten?

I en demokrati har folket teoretiskt makten, i en diktatur har en ledare, som i praktiken inte kan väljas bort, makten. Båda fallen är komplicerade, men ganska begripliga. I dagens värld börjar ett tredje fall att oroa framför allt i demokratier. Det är organisationer vars erbjudande är så svåra att byta ut, att den somFortsätt läsa ”Vem har makten?”

Kostnad är 2 komponent

All kostnad byggs upp av två komponenter, fast kostnad och rörlig kostnad. Under en herrans massa år har man predikat att kostnad och pris inte har med varandra att göra. Priset ska sättas baserat på den nytta som kunden upplever när han utnyttjar produkten/tjänsten. Detta är helt sant, kostnaden är ett bivillkor, ett nog såFortsätt läsa ”Kostnad är 2 komponent”

Jag är en individ, inte en grupp!

Insamlat data ruttnar, datat blir mindre och mindre relevant ju längre vi kommer från tidpunkten för insamlandet. Det enda officiella beviset för att en individ är från en viss nation är våra pass. Ett svenskt pass har en giltighetstid på 5 år. Bilden i passet som ska bevisa att du är den rättmätige passinnehavaren ärFortsätt läsa ”Jag är en individ, inte en grupp!”

Bekväm eller privat

Nästan all tech syftar till att göra våra liv bekvämare och därmed bättre. En viktig trade off blir därmed hur mycket privatliv är vi beredda att offra för att få det lite bekvämare? Förra året såldes det nästan 150 miljoner smarta högtalare i välden, vilket gav oss ungefär 200 miljoner installerade enheter. Enda sättet förFortsätt läsa ”Bekväm eller privat”

Att köpa eller inte köpa, det är frågan!

Jag tror jättemycket på ”new tech” men första generationen av ett genomförande av en viss funktionalitet är inte alltid så himla bra. För att ses som ett flexibelt och snabbfotat bolag i Tech så lanseras ofta den första generation av en produkt lite för tidigt. Om en och annan bugg slinker igenom så känns välFortsätt läsa ”Att köpa eller inte köpa, det är frågan!”

Jag bor på landet!

Kanske inte helt sant, men jag bor i alla fall i en mindre stad, Motala. Vi har svårt att acceptera att vi faktiskt är en pendlingsort till Linköping. Vi vill fortfarande vara en bruksort där vi gör fysiska saker som vi säljer till andra. Av någon anledning har vi svårt att ta till oss vilkenFortsätt läsa ”Jag bor på landet!”

Aldrig bra pengar efter dåliga

I finansvärlden finns ett utryck som säger att ”man aldrig ska kasta bra pengar efter dåliga… ”.När det kommer till klimatförändringarna verkar detta vara helt förträngt. Vi uppmanas konstant att se klimatförändringarna som ett hot, Klimatförändringarna är inte ett hot. Klimatförändringarna skapar möjligheter utan motstycke. Dock är det många som inte ser att deras existerandeFortsätt läsa ”Aldrig bra pengar efter dåliga”