Vem ska vi tro på

Påven ställer in gudstjänster som går emot lokala rekommendationer för att förhindra Covid-19 spridning. Rabbiner stänger synagogor för att minska spridningen. Även Imamer ber de troende att avstå från moskébesök. Religiösa trossamfund, som oftast ligger bakom de mest rigida tankarna, uppdaterar sina tankegångar med de vetenskapliga råden för att minska smittospridningen. Trossamfunden ber sina följareFortsätt läsa ”Vem ska vi tro på”

FUD, vanligare än vi tror

Fear Uncertainty Doubt betyder på svenska ganska ordagrant Rädsla Osäkerhet och Tvivel. Nu har ju bokstavskombinationen ROT en helt annan mening på svenska så i det här inlägget så kommer jag hålla mig till FUD. Nutidshistoriens gigant inom området var KGB, så troligen så kör ryssarna vidare. Viljan att FUDda har onekligen spritt sig somFortsätt läsa ”FUD, vanligare än vi tror”