Infrastruktur

Elbilsboomen plöjer vidare och som väntat finns en del motståndsfickor kvar. Att åka elbil fungerar utmärkt så länge man håller sig nära storstäder och E4:an. Är det kanske så att landsbygdsborna är bakåtsträvare på grund av brist på storleksfördelar…. Kartan med fungerande snabbladdare talar i alla fall sitt entydiga språk. I mellandagarna så åkte viFortsätt läsa ”Infrastruktur”

Vem bestämmer?

Det är inte alltid lätt att veta vem som bestämmer. Förra veckans statsminister- och budgetomröstningar gjorde demokratins svagheter extremt tydliga. Det demokratiska systemet är långsammare än det auktoritära. I en demokrati väljer medborgarna en riksdag som ska representera medborgarnas önskningar. Eftersom vi medborgare troligen inte har samma åsikt om allt så är det en ganskaFortsätt läsa ”Vem bestämmer?”

Effektiv transport

Verkningsgraden beskriver hur mycket av det vi sätter in som verkligen blir det vi vill ha. En elbil har en verkningsgrad på ungefär 95%, 95% av den instoppade energi blir till rörelsearbete. För en bensinbil det blir ungefär 30% av insatt energi transportarbete, dieseln är lite effektivare (40%).Anledningen till att vi använder. dem fortfarande idag,Fortsätt läsa ”Effektiv transport”

Vem släpper ut mest koldioxid?

Vi ser ju gärna på oss själva som bror duktig vad det gäller ren el och miljövänlighet. En del av oss kan t.om tycka att vi är så bra, att man tycker att det är viktigare att andra utomlands investerar för att sänka sina utsläpp. Våra utsläpp ju ändå så marginella. Men man börjar juFortsätt läsa ”Vem släpper ut mest koldioxid?”

Göta Kanal – en turistattraktion

Det finns en hel del känslomässiga kopplingar när det kommer till infrastrukturinvesteringar. Maria Börjesson, trafikforskare, lyfter fram hur viktigt tidsperspektivet är vid infrastrukturinvesteringar. Ostlänken som är första delen av spåret där man ska kunna köra tåg i över 250 km/h ska färdigställas till 2035, alltså 14 år från idag. Att anta att världen ser likadanFortsätt läsa ”Göta Kanal – en turistattraktion”

Alla måste vara med

I spåren av klimatförändringen så kommer det att bli allt vanligare med extremt väder. När ett område har drabbats av en extrem väderhändelse så stiger utbetalningarna till de försäkrade i detta område. Det extrema regnandet i Gävletrakten kommer, enligt SvD, att orsaka merkostnader på ungefär 100 miljoner kronor för försäkringsbolagen. Det känns ju inte orimligtFortsätt läsa ”Alla måste vara med”