AI/ML är så mycket mer än en miniräknare på steroider

Chat GP3 är bara ett steg på vägen för vad AI/ML kan göra för vårt välmående, det är många releaser är kvar att göra. Det är ju lite märkligt att var rädd för AI, att tro att de människor som lever just nu vet bäst hur denna teknologi ska användas. De flesta av oss fattarFortsätt läsa ”AI/ML är så mycket mer än en miniräknare på steroider”

Vem bestämmer?

Det är inte alltid lätt att veta vem som bestämmer. Förra veckans statsminister- och budgetomröstningar gjorde demokratins svagheter extremt tydliga. Det demokratiska systemet är långsammare än det auktoritära. I en demokrati väljer medborgarna en riksdag som ska representera medborgarnas önskningar. Eftersom vi medborgare troligen inte har samma åsikt om allt så är det en ganskaFortsätt läsa ”Vem bestämmer?”

Klimatkrisen är en politisk mardröm

I den mer utvecklade världen håller vi med hjälp av vaccin på att så sakteliga att krångla oss ur det järngrepp som pandemin har hållit oss i. Detta för att att omedelbart dyka in i nästa stora kris – klimatkrisen. Klimatkrisen är enligt många en ännu svårare motståndare än pandemin. Ur en politisk synvinkel ärFortsätt läsa ”Klimatkrisen är en politisk mardröm”

Varför träter Apple och Facebook

Trätan forsätter, Mark(Facebook) är sur på att Tim(Apple)på uppdateringen av IOs ska sätta inställningen för att inte dela med sig av sin data som default. Vid en första anblick känns det självklart att Tim får utrusta den telefon som han säljer, precis som han vill. Marks affärsidé går snällt sagt ut på att samla mångaFortsätt läsa ”Varför träter Apple och Facebook”

Vem bestämmer?

Big Tech skrämmer skiten ur våra politiker. I och med efterspelet på valet i USA har politikerna förstått att det är fler än de själva som kan påverka allmänhetens åsikter. Det blev ruskigt tydligt att det faktiskt var Twitter och inte politikerna som bestämde att Trump inte skulle kunna pumpa ut sitt budskap.. I detFortsätt läsa ”Vem bestämmer?”

FAANG

Efter ett inslag av hemmablindhet så har jag förstått att FAANG inte är en allmän del av språket. FAANG är en förkortning som representerar de fem Tech företag som påverkar vår vardag mest. F – Facebook, är det överlägset största sociala nätverket där man kan dela händelser med vänner och obekanta. Facebook tjänar sina pengarFortsätt läsa ”FAANG”

Appleface

Fram tills nu har Techjättarna(FAANG) skött sina konflikter i en ganska fördold värld med hopp om att finna lösningar som de trätande jättarna tycker är OK. På så sätt hoppas de kunna passera under radarn och leva vidare i en förhållandevis oreglerad värld. På sistone har jättarnas storlek och självförtroende växt sig så stora attFortsätt läsa ”Appleface”

Hygien är värt det

När ett bolag erbjuder en ny produkt på en existerande marknad måste den inte bara erbjuda det nya revolutionerande utan den måste även uppfylla marknadens alla krav på basfunktionalitet, dessa krav kallas ofta hygienkrav. Alla existerande marknader har vissa krav som måste vara uppfyllda annars kan man inte spela på den marknaden. I en världFortsätt läsa ”Hygien är värt det”

Kostnad är 2 komponent

All kostnad byggs upp av två komponenter, fast kostnad och rörlig kostnad. Under en herrans massa år har man predikat att kostnad och pris inte har med varandra att göra. Priset ska sättas baserat på den nytta som kunden upplever när han utnyttjar produkten/tjänsten. Detta är helt sant, kostnaden är ett bivillkor, ett nog såFortsätt läsa ”Kostnad är 2 komponent”