Har vi inte lärt oss någonting!

Krig startas nästan alltid för att tvinga någon annan till sin egen lycka, samtidigt som krigsivraren berikar sig själv.

Det senaste kriget i Europa handlar mångt och mycket om vem som har rätt till den olja och gas som hittats innanför Ukrainas östra gränser. Ryssland som är en kleptokrati (ett land där det ok att stjäla om man känner rätt individer) trodde sig kunna ta Ukrainas olja och gas, men det verkar gå trögt.

Enligt ryssarna förstod inte ukrainarna hur bra det skulle bli om de bara gjorde som ryssarna sa. Dessutom var det lite bråttom, snart skulle ingen vilja köpa de förorenade produkterna olja och gas längre. Det är ju faktiskt lite tid kvar tills olja och gas blir non grata överallt där man har stor konsumtion.


Varje gång vi gräver upp och bränner något så lånar vi från historien. Lån måste man förr eller senare betala för, något vi alla har blivit varse.

Att försöka att tvinga någon till sin egen lycka är aldrig någon bra idé, ryssarna har hjälpt hela världen att förstå detta!

Solkraft billigare än kol

Trots att det redan 2018 var det billigare att producera el med solceller än med kolkraft. Anser många utvecklingsländerna att de har rätt att använda kolkraft tills de är ikapp de utvecklade ländernas välstånd. Som om det på något sätt krävdes kolförbränning för att bygga välstånd.

Idag vet vi att det finns billigare och icke nedsmutsande metoder för att framställa energi. Varför inte använda dessa?
Den anledning jag kan föreställa till att man vill använda kolkraft är att det är att billigare att bygga själva kraftverket.
Det man verkligen vill åt är producerad energi. Total kostnadsmodellen, LCOE, använder både fasta och rörliga kostnader visar att kolkraft är dyrare än sol och vind per kWh.
Det enda rationella jag kan tänka mig är att de länder som driver denna idé är rädda för att de inte kan bygga de nya lösningarna själva. Utan måste köpa lösningarna från andra länder, prestige förlust. Om en utvecklings inte kan bära den ränta som krävs för det här framtunga finansieringmodellen så borde man kunna ta av de pengar som den utvecklade världen har lovat att skänka.


Den utvecklade världen bör verkligen skämmas för att inte ha uppfyllt sina löften om kapital till utvecklingsvärlden för att bromsa klimatkrisen.
Utvecklingsländerna bör också skämmas för att inte använda de inte använder ”best bang for the buck” för att skapa grön energi, vi bor ju trots allt på samma planet.

Vi måste öka noggrannheten i att följa upp att våra ledare verkligen gör vad de säger.
Sen kan vi nog ha en viss förtröstan i att en hel del av det vi gör faktiskt utvecklas exponentiellt inte linjärt. Se på registreringen av nya elbilar och solcells bommen t.ex.

I brist på egna framgångar kan man alltid glädjas av andras motgångar!

När vi oroar oss för hur mycket vi ska frysa i vinter utan Putins olja och gas kan vi tänka på att det faktiskt är svårare att transportera Putins olja och gas någon annanstans än det är för Europa att ta emot energi från någon annanstans än Ryssland.

Enligt mångas tankesätt har Putin ett vapen i form sin stora dominas av energi exporten till Europa. Riktigt så ensidigt är det ju inte. Det är aldrig speciell enkelt att ersätta bortfallet av en stor kund med en eller flera andra kunder.
Eftersom det är viktigt att hålla ett bra och lönsamt pris för både säljare och köpare har både transport och logistik slimmats för just den här affären. Det betyder bland annat att det inte finns mer pipelines från Ryssland till Kina eller Indien att tillgå. Det tar lång tid att bygga nya pipelines. Dessutom ligger oljefälten längt ifrån Indien och Kina.
Att köra olja och gas på båt till nya kunder kommer inte heller att funka då Ryssland saknar isfria hamnar som lämpar sig för transport av olja och gas i stora volymer.
Så det är inte bara för Putin att vrida om en kontakt och ersätta försäljningen i Europa med Kina och Indien.
Så om vi förbereder oss för och genomlever en tuffare vinter så kommer Putin att ha mycket mindre pengar att köpa vapen och ammunition för till våren.

Visst känns det lite surt med en jobbig vinter, men tänk vilken mycket bättre framtid vi går till mötes.

Elpriset beror inte bara på Putin

I det blå blocket var det någon spinndoktor som kom på att kärnkraften var det perfekta ämnet att ta enkla poäng på från det röd/gröna blocket. Om vi lyckas få upp det ämnet på agendan så är det fett bra för oss.

Spinndoktorerna visste att detta skulle vara perfekt för att splittra det röd/gröna motståndet. Få eller inget ämne kan vara så emotionellt laddat som kärnkraft och partierna i det röd/gröna blockets partier tyckte olika. Vad som var bra för väljarna var inget man brydde sig om.
Enligt energiforsk, statens eget forskningsinstitut ser den harmoniserade (LCOE) kostnaden för olika elproduktionsslag ut som följer:

  1. Vindkraft på land: 32 öre per kWh
  2. Solel, stora parker: 43 öre per kWh
  3. Kraftvärme, avfall: 48,5 öre per kWh
  4. Vattenkraft, ny station: 52 öre per kWh
  5. Vindkraft till havs: 53 öre per kWh
  6. Kraftvärme, skogsflis: 55 öre per kWh
  7. Kärnkraft: 56 öre per kWh
  8. Solel, små villasystem: 79 öre per kWh

De som säger sig vara för marknadskrafter verkar vara mer för att vinna röster än att vara för att Sverige ska producera billig el. Kärnkraften mår bäst av att lunka och gå i en förutbestämd takt och lämpar sig inte väl för att justeras efter efterfrågans svängningar. Att bygga ett vettigt distributionsnät verkar bättre och billigare. Kan engelsmännen leda el 3800 km från Marocko till Storbritannien så borde vi kunna hantera vindkraftens intermittents för 24 öre per kWh.

Ett sätt att tänka

Valet kommer närmare, det är bara dagar kvar. Rösta! Det är vår framtid det handlar om. Det kan kännas som att din åsikt inte spelar någon roll, men den gör det. Demokrati är inte perfekt, men oändligt mycket bättre än diktatur.

Människan styr jorden för att vi står ut som det enda djuret som kan samarbeta flexibelt i stora grupper. Det finns naturligtvis de som kommer att hänvisa till bin, men vem är det som borde rädda vem just nu? Ja, vem räddar vem? Att vi inser att vi är beroende av bina understryker bara behovet att samarbeta flexibelt. Det finns tyvärr gott om exempel på individer som inte förstår varför samarbete är nödvändigt för att gå en bättre framtid till mötes. Det är faktiskt svårt att förstå hur egoism kan föra med sig något gott. Tyvärr är egoismen alltför vanlig just nu. Egoism är bygger oftast på ett nollsummespel spel där fokus ligger på hur man ska dela på kakan, inte på hur man ska göra den större.

Funderar du på hur du ska rösta, se till att ge ditt förtroende till någon som verkar vilja samarbeta och som skyr egoism!

Allt hänger ihop

Klimatförändringar gör delar av vår jord svårbebodda. Då flyttar människor till mer beboliga miljöer, alla vill ju få det bättre. De som flyttar kanske har erfarenheter som är relevanta i den miljö de lämnar, men kanske inte i de miljöer där de kommer verka. När man tvekar om sin relevans är det rätt naturligt att imitera de som upplevs som framgångsrika. Om man förknippar framgång med mycket prylar och lite jobb så kan brottslighet framstå som ett bra alternativ.
Det behövs mycket jobb på många fronter samtidigt för att nå förändring. Det passar ju inget vidare för dem som vill korta ner och förenkla problem. Så hur kan vi ens överväga att ge vårt förtroende till någon som tror att det bästa de kan bidra med är snabba lösningar på enkla problem?

I dessa valtider försöker våra politiker få oss att ge dem vårt förtroende. Man försöker att vinna förtroendet genom att korta ner och förenkla sådant som är mycket mer komplext än vi väljare vill. T.ex. bortser man från att brottslighet, klimat och arbetslöshet hänger ihop.

Vi kanske borde vara skeptiska när någon hävdar att de har en enkel lösning på ett problem som vi tror är komplext. Tänk efter noga innan du delar ut ditt förtroende.

Fullgör ditt åtagande, tänk och rösta

Vi närmar oss valet med språngsteg. Ju närmare vi kommer desto kortsiktigare blir våra politiker. Man kan säga vad som helst för att få en röst till, och man gör det. Man struntar i allt som har en längre tidshorisont än valdagen. Vi väljare äter gärna valfläsk.

Även om demokratin är det klart bästa alternativet för samhällsstyrning som vi har, så finns det en hel del fallgropar att gå in i.
Till exempel kan det parti vi röstar på kan inte hållas ansvarigt för de löften de ställt ut för att få din röst. Löftena kan oftast inte ens backas med en trovärdig finansiering. Politikerna är högst medvetna om detta när de lovar vitt och brett och de ber om ditt förtroende.

Som vanligt är det som verkligen infrias en kompromiss av de löften som olika partier presenterat under valrörelsen. Vi väljare lämnar just när vi röstar vårt förtroende till den vi röstar på och måste alltså lita på det parti vi har givit vårt förtroende att representera vår åsikt efter valdagen och de närmsta fyra åren. Det vi faktiskt väljer är vilket parti som vi tror bäst kan representera vår åsikt. Det är ju absolut inte så att vi väljer ett antal förslag från ett smörgåsbord dukat av ett visst parti som sedan implementeras till punkt och pricka.
Demokrati kräver sin insats av både väljare och politiker och båda parter måste leva upp till sitt åtagande.

Lägg ner mödan, gör ett val som du tror kommer att göra världen lite bättre de kommande fyra åren. För det är faktisk minst så länge som du måste kunna stå för ditt val.

Priset rusar

Snart är det vedervärdiga kriget i Ukraina inne på sin sjunde månad. De har med önskvärd tydlighet visat hur dåligt och dumt det är att kriga. Om vi människor kunde lägga lika mycket energi på att förstå varandra som vi lägger på att ha ihjäl varandra så skulle jorden vara ett mycket bättre ställe att leva på. Nu är det inte så, uppenbarligen tycker en del av oss att svält och energibrist är OK att utnyttja för att uppnå egna personliga fördelar.

När det är krig så producerar vi mindre, men behoven är ungefär de samma. Efterfrågan är rätt konstant medan tillgången minskar, alltså stiger priserna. Snabba upp- och nedgångar i priserna reflekterar inte en verklig förändring i tillgång och efterfrågan utan vår tro på framtiden. Tror vi på framtiden så kan vi köpa de tillgångar vi tycker oss behöva när vi behöver det. Vi behöver således inte bunkra varan och vi får inga snabbt stigande priser. Tror vi inte på framtiden så kommer vi att bunkra och vi får en ökad efterfrågan med påföljande prishöjningar.

Just nu är det många som tror att Putins krig kommer att skapa brist på spannmål och energi. Vi i västvärlden tycker oss kunna hantera dyrare mat, vi är mycket mer bekymrade över att behöva sänka vår inomhustemperatur några grader. Det bästa vi kan göra är att hitta sätt att spara energi på och bidra till att ny energi kan skapas.

De flesta människor är verkliga överlevare och vi kommer att finna vägar runt även detta vedervärdiga och korkade krig. Var beredda på att vi får gå igenom en del jobbiga händelser men sluta aldrig att tro på en bättre framtid, för det är vi som kommer att skapa den.

Äntligen..

…börjar en del biltillverkare släppa loss sin kretivitet. Det har varit en lång period där det var nödvändig att tvätta bort tråkstämpeln på el-bilar. Det effektivaste sättet för detta var tydligen att visa på den otroliga acceleration som en modern elbil kan åstadkomma. Tyvärr har det tagit ända tills nu att förändra spelplanen. Man har under en längre tid låtit förbränningsmotorbiltillverkarna sätta reglerna om vad som är bra och vad som är dåligt. Jag vet inte vad som har fått människor med som jag tycker har god tankeförmåga att tro att vi kan fortsätta att smutsa ner vårt klot med avgaser från förbränningsmotorer.

Som väl är börjar alltfler acceptera att vårt bilåkande kommer att bli mycket mer elektriskt, ju mindre vi påverkar miljön desto bättre är det.

Nu när måttstocken för vad som är en bra bil äntligen har förändras, så har en del biltillverkare börjat inse att man måste dra nytta av de möjligheter som uppstår. Se på Mercedes EQXX mer än 100 mil på en laddning, inte pga ett stort batteri utan pga dess effektivitet. Titta på hur nya Hyundai ICONC 6 siktar på toppen av räckvidds listan. Men kanske framför allt på Lightyear 0 där kombinationen av batterier och solceller ger helt otrolig räckvidd i soliga länder. När man väl släpper sig loss från alla de begränsningar som förbränningsmotor tekniken lagt på bildesign så kan man verkligen understryka de varumärkesegenskaper man vill associera sig med. Tyvärr är många tillverkare fortfarande kvar på den gamla förbränningsmotor planen hela koncerner kommer dö ut.

Elektrifieringen av bilar leder till oändliga nya möjligheter för design av bilar.
De som utnyttja dessa bäst är framtidens vinnare i bilracet.

Nu börjar vi förstå

Det är egentligen ingen uppoffring att göra våra samhällen klimatsmarta, det är bara en omfördelning av resurser. Antingen är vi livrädda för förändring eller så är vi övertygade om att de som har makten just nu är de bäst lämpade att styra oss in i framtiden.

Eftersom få ledare är villiga att nedprioritera en modell som tjänat dem personligt väl, så står vi still och kommer inte närmare de vackra orden från dagens ledare. Vi kan inte lita på att någon annan ska fixa det här åt oss, vi måste anstränga oss.

Allt vi producerar, gör vi för att kunna konsumera nu eller i framtiden.
En sak som bromsar den omställning vi måste genomgå, oavsett klimatkrisen, är nuvarande makthavares rädsla för att förlora makt.
Att bli tvungna att erkänna att de beslut man tar eller har tagit inte är för mänsklighetens bästa framtid utan för makthavarens egen vinning . Den existerande makthavaren talar gärna med vackra ord, men när det kommer till de förändringar som behövs för att uppfylla de vackra orden så måste man prioritera mellan olika detaljer. Det finns ett gammalt utryck som påstår att djävulen bor i detaljerna, det stämmer nog inte. Det är nog snarare så att detaljer leder till prioriteringar och få ledare är villiga att göra något som försvagar deras nuvarande position. Så vi kan alltså inte lita på våra nuvarande ledares prioriteringar.

Vi männinskor kan och vi vill möta en bättre framtid så:

Kom igen nu, berätta för världen vad du gjort för att komma närmare den vackra framtiden!