Media är först ut

Digitaliseringen av media sker tidigt i digitaliseringsvågen. Det är inte så konstigt, att digitalisera Media objekt är rätt enkelt.
Det största motståndet mot digitalisering Av media har återfunnits bland innehållsägarna. De var/är paniskt rädda för att deras verk ska kopieras. Att det man lagt sin själ i och hoppas kunna leva på kan kopieras med ett knapptryck är ju minst sagt skrämmande. Det har lett till till en kultur där man känt trygghet om ens verk bara distribueras genom ett fåtal betrodda kanaler. Helst analoga.
Dessa betrodda kanaler har inte varit sena att försöka monopolisera både verk och konsument för att säkerställa ett behov av sig själva (”the middlemen”). Eftersom verksägarna tycker att the ”middle men” tagit för sig så har man gjort sig av med dem när man inte längre tror sig behöva dem. På sistone har adresserat konsumenter direkt utan Middle man.

Just nu är digitaliseringen ganska accepterad, men man experimenterar ganska friskt med hur hur man ska använda den! Är det viktigast att ha kontroll över innehållet, att förenkla användningen eller minimera kostnader?

Detta gör att Media har ledartröjan i digitaliseringen, mycket av insikterna bör kunna återanvändas av andra som är på väg in i digitaliseringen.

Det blir bättre

Dulfie från 70 talet

Tiden går framåt oförtrutet, och världen förändras oftast i små, små steg i taget. Om man inte passar sig så är man plötsligt efter. När man är efter så är det lätt att anta synen att det som är nytt inte behövs eller är farligt. Men om vi tittar lite noggrannare så blir världen faktiskt bättre hela tiden, inte bara äldre.

Den här bloggen kommer att handla om de möjligheter som vi som lever nu kommer att exponeras för, kan göra vår framtid bättre än vår dåtid.

Om vi som människor väljer att göra framtiden bättre.