Tvingad till sin egen lycka!

Om det vore så att Putins alternativa synsätt på världen, att alla är taskiga mot Ryssland, skulle vara rätt så vore vi lurade.
Nu tror ju vi att det inte är så.
Varför är det då så viktigt för Putin att stoppa alla andra synvinklar än Putins egen? Jo, för när vi inte vet så tenderar vi att fylla tomrummen själva. Och om information bara kommer från Putin så…

En diktator som lyckas monopolisera omvärldsbilen kan berättiga varför en handling som gör livet sämre för den stora massan ändå är logisk.
Ett av de senare försöken stod IS för. Genom att hänvisa till 1400 år gamla texter som relevanta så kunde IS berättiga sina vidriga påhopp på alla som inte trodde som IS. Människorna skulle skrämmas till sin egen lycka.
Ungefär samtidigt försökte Trump att monopolisera sanningen genom att kalla för honom misshaglig information för ”fake news”. När han tyckte sig ha tillräckligt starkt grepp om sanningen så började han att hävda att även valresultatet var stulet. När denna världsbild inte anammades, så fick han ta till våld och invaderade Capitolium för att rädda allmänheten.
En annan känd diktator som försökte sig på att monopolisera informationsflödet dog till slut i sin bunker. Tyvärr försent för många miljoner judar. En del informationsresistenta individer kan än idag förneka att det som hände verkligen hände.
Man brukar säga att det första som offras i ett krig är sanningen, så sant, så sant.

När någon tror att invånarna i ett samhälle mår bäst av att ledaren bestämmer vad för information som skall nå invånaren så utgör det ett tydligt tecken på att det ledaren ljuger. Diktaturen synliggörs! Alla vi som förstår, bojkotta Ryssland,

Slava Ukraini

Vem bluffar vem?

Idag kan man köpa naturgas för ungefär 15 öre per kWh. Samtidigt vet vi att det finns aktörer som är villiga att sälja el genererad av solceller för 20 öre per kWh.
När Tyskland byggde upp sitt beroende av rysk naturgas, var det inte så.
I Tyskland finns det en oro för vad som kan hända om Ryssland stryper sina gasleveranser helt som respons till västvärldens sanktioner.

Tiden det tar att bygga infrastruktur för att ta emot naturgas i flytande form (LNG) måste vara mycket snabbare än att ställa om till egen produktion av fossilfri energi, annars är Tysklands situation ännu mer begränsad.
Det är nog inte bara rädslan för att frysa som spelar in i detta beslut, utan även en tysk förståelse av att deras energiinköp faktiskt finansierar Putins krig i Ukraina. Inte nog med det, att bränna naturgas, oavsett om det transporteras i flytande eller gasform, släpper ut CO2.

Tysklands trade off är jättesvår. Hur som helst har verkligheten lärt oss hur dåligt det är att göra sig beroende av en energikälla som en skurkstat kontrollerar.

Att betala extra för att få okontroversiell energi är bättre än att blint fokusera på att köpa den billigaste.

Varför nu?

Det finns inga enkla svar och ej heller något försvar för att ge sig på en granne för att denne vill själv bestämma sin framtid! Rysslands påhopp på Ukraina är bara vidrigt och äckligt, oavsett anledningen.

Framtiden står i en pågående förändring där människor, företag och länder vill göra sig oberoende av energi som inte är grön och förnybar. Detta leder i sin tur till en förändring av maktstrukturerna. De grupper och områden som byggt upp sin makt på att gräva upp materia som förstör vår framtid. tappar mer och mer av sin makt.
De som får en minskande makt gör allt i sin makt för att bromsa denna process, man tar på sig skyddslapparna och offrar till och med mänskligheten för sin egen vinning.

Såvitt jag vet är Rysslands ekonomi väldigt beroende av gas- och oljeexport. Ju mer köparna tar avstånd från energi baserad på olja och naturgas, desto mer försvagas Rysslands maktposition. Helt plötslig insåg Putin att han hade bråttom. Hans läge att lägga till lydriken som buffertzon blev sämre för varje dag som gick. Ukraina var uppstudsiga och gjorde inte som Putin sa. Han bestämde sig då för att kväsa dem en gång för alla och anföll dem.
Det skulle bli en snabb affär med all den makt Putin kunde utöva. Men Putin hade missat en fundamental sak, ukrainarna ville vara ukrainare, inte ryssar. Hela västvälden höll med ukrainarna om att det var deras val, inte Putins.

Tekniken går vidare och elen kan produceras på nya sätt och på nya platser, så maktkartan förändras igen. Makthavare tvingas anpassa sig. Men vi ska inte tro att de ändrar sig frivilligt, de kommer att göra allt för att bromsa, eller helst stoppa, utvecklingen.

Att vi människor kan samarbeta även om det är under galgen, ger oss hopp inför den stökiga väg som leder till framtiden.
Vårt samarbete och vår vilja kan försätta berg, despoter fattar inte alltid det .

Elnät

För att få köpa el är det bra om du är kopplad till nätet, de flesta elanvändare är faktiskt det.
En och annan sommarstuga är trots allt ”off grid”.

När det gäller el kan man idag transportera den över rätt långa avstånd i ledningar. Nu tänker företaget Xlinks att det är en bra ide att generera fossilfri el i Marocko, de ska bygga en 3800km lång kabel som går direkt till Storbritannien oberoende av andra nationers nätinfrastruktur. Man räknar med förluster på 10-12% vid överföringen från Marocko till Storbritannien. Prisskillnaden mellan att köpa fossilfri el i Marocko och sälja densamma i Storbritanien ska mer än väl täcka de förväntade överföringsförlusterna.
Australien som är stort, glesbefolkat och har mycket sol vill också gärna exportera fossilfri el. AApowerlink syftar till att producera solel i Australien och sedan sälja den i Asien. För detta ändamål ska AApowerlink dra en elkabel på 4500 km från norra Australien till Singapore.

Att dra en elkabel från Norrland till Skåne (1100 km) känns rätt överkomligt men för SKN tar det tio år.
Och om markägarna strular så vet vi ju att Östersjöns botten är ett bra alternativ.

EL är oreglerbar

Ju mer jag tänker på elens egenskaper, desto mer fascinerad blir jag.
Jag har alltid funderat på vad är skillnaden mellan produkt och tjänst. Tillslut har jag alltid tvingats tillbaka till den definition som jag anammade på universitet: en tjänst konsumeras samtidigt som den produceras.
El är ju likadant, man måste konsumera och producera lika mycket samtidigt. Men vi kan buffra el på vägen. Detta gör man för att hålla en viss utlovad frekvens och spänning.

Det finns ganska många sätt att lagra el-energi temporärt, men vi kan inte kostnadseffektivt lagra mycket el-energi speciellt länge . De el-lager vi använder idag är utformade för att hantera de svängningar som uppstår eftersom produktion och efterfrågan på el varierar. Nu när klimatomställningen driver på behovet av mer el och vi ständigt söker det billigaste alternativet så kommer vi troligen ta in mer icke planerbar produktion av el. El genererad med sol och vind är billig och kan inte planeras. Vi kan ju inte styra vädret, än så länge i alla fall. Sverige tillverkar ungefär 160 Twh el på ett år, de buffertar vi har fungerar för för den situation vi har idag.
Om vi antar att de som mest på ett år, år varken är solsken eller blåser under två veckor om året. Så behöver vi en buffert på 6 Twh, det är lika mycket som 160 000 elbilars sammantagna batterikapacitet.
I Sverige såldes 2019 trehundrafemtio tusen bilar. Redan nästa år har vi alltså den mängden batterier vi behöver för att hantera den icke planerbara generering av el.

Det är ju en jättemöjlighet för våra politiker som älskar att reglera och subventionera.
Teknik och volym finns redan nu!

Energi

Ibland måste man påminna sig om grunderna. Allt snack om el på sistone har fått mig att fundera.

Först och främst så är energi oförstörbar men den kan alltid omvandlas. Energi som kom till jorden för längesedan och har lagrats på jorden har så här långt varit ett enkelt och billigt sätt för människan att komma åt energi. Denna energi har vi använt för att göra våra liv bättre och enklare.

Nu har många av oss accepterat att förbränningen av kol, olja och gas minskar jordens förmåga att emittera energi vidare ut i världsrymden.
Innan industrialismen var människans påverkan försumbar, men i och med industrialismen så är våra aktiviteter inte längre försumbara. Vi hade troligen inte kunnat förstå att det var så problematisk att bränna fossila bränslen om vi inte hade bränt fossila bränslen.

Numera vet många av oss att vi måste sluta bränna innehållet i fossila lager av olja, gas och kol. Att bränna innehållet i de fossila lagren är som anden i flaskan, väldigt lätt att släppa ut, väldigt svårt att stoppa tillbaka.

Tack och lov kan vi människor faktiskt genom våra val påverka hur mycket olja, gas och kol vi vill gräva upp och bränna.

Elpriset

Det är många som regerar över hur mycket de ska betala för elen i december, framför allt om man bor i elregion 3 eller 4.

För att de höga el-priserna ska nå ända in på din på din elfaktura så måste du ha ett rörligt elavtal. Det kanske inte är så många som har det. De flesta som värmer sin bostad med el har faktiskt skrivit avtal med sin elleverantör på ett fast pris.
Den kostnad som vi elkonsumenter upplever som elpris består faktiskt av flera delar:

1. Kostnaden för inköp av själva energin (betalas per kwh)
2. Kostaden för överföringen av energin till dig från produktion (betalas per kwh)
3. Maxbelastning (betalas per år)
4. Elskatt (betalas per kwh)
5. Moms (betalas per fakturerad krona)

Man kan tycka att nästan alla komponenter av totalpriset byggs upp av hur många kwh du använder. Skälet till att din faktura ändå är så komplicerad är att du kan välja vems el du köper. Du kan dock inte välja vems nät som står för transporten, det bestäms av var i landet du bor. Skatter och moms beror på vilket land du bor i.

Det förslag som regeringen lägger fram för kompensation av höga elpriser beror helt på mängden förbrukade kwh, ju mer kwh förbrukade desto mer kompensation. Vilket budskap sänder regeringen egentligen? ”Du bör inte anstränga dej för att effektivisera din elanvändning , ju bättre du är på att reducera din förbrukning desto mindre pengar får du”. Och hur gör man när man har rekordproduktion av el och priset blir väldigt lågt? Begär man då att konsumenten ska betala lite extra till staten när elen är så billig? Eller handlar det helt enkelt om valfläsk.

Det rörliga elpriset är slagigt. Till exempel var det högsta snittpriset i december i elområde4 2021 enligt nordpool 187 öre/kWh, lägsta 34 öre/kWh och för året var snittet 82 öre/kWh.

Jag tror att de flesta berörda konsumenter är väl medvetna om svängigheten i ett rörligt elpris. Låt de konsumenter som tror på ett lågt elpris spela på det. De som inte vill spela på det, jobbar med sina fast pris varianter som låter leverantören stå för spelandet.

Hållbart?

I det utkast till EUs taxonomi som kom före jul och ska kommenteras före 21 januari, anser man att kärnkraft och naturgas ska klassas som hållbara energikällor. Så vitt jag vet så bygger båda energikällorna på att man tar upp något från jorden och sedan låter man jord och atmosfär ta hand om det avfall som uppstår. Taxonomins syfte är att förenkla förståelsen av att de investeringar som görs ska vara långsiktigt hållbara.

När man använder kärnkraft så måste man ladda reaktorn med uran (en ändlig resurs) som man gräver fram ur jorden. Visserligen behövs det inte så mycket uran, men andelen uran man får fram vid uranbrytning är väldigt låg. Det går dock inte åt så mycket uran vid fission, men lik förbaskat så blir det stora hål. Någon gång tar även uranet slut. Halveringstiden för den uranisotop man använder i kärnkraft är 100 000 år. Av någon anledning tycker man att 250 000 år är en rimlig slutförvaring. Hittills har inget uran placerats i slutförvar. Dessutom är inget kärnkraftverk försäkrat för kostnaden för återställning av omgivningen, det står nationen för. Det luktar subvention.
Att Frankrike vill att kärnkraft ska klassas som hållbar är obegripligt, om det inte har att göra med Frankrikes historiska beroende av kärnkraft.
Det är faktistiskt ännu underligare att naturgas föreslås som hållbart. Förbränning av naturgas ger visserligen bara upphov till 75% utsläpp än vid förbränning av energimässigt motsvarande mängd olja men det är ju trots allt rätt mycket koldioxid. Som väl är, är det mindre än den klimatgas oljförebränning alstrar men man släpper ut massor av klimatgas. Hur detta skulle kunna klassas som hållbart kan nog bara en ryssrädd tysk som investerat i Nordstream2 förklara.

Snälla EU, se till att ett äpple kallas för ett äpple även i den nya taxonomin och berätta för oss vad som är vad. Idén med taxonomin är ju att göra det lättare att förstå de beslut man tar, inte svårare.

Infrastruktur

Elbilsboomen plöjer vidare och som väntat finns en del motståndsfickor kvar. Att åka elbil fungerar utmärkt så länge man håller sig nära storstäder och E4:an. Är det kanske så att landsbygdsborna är bakåtsträvare på grund av brist på storleksfördelar….

Kartan med fungerande snabbladdare talar i alla fall sitt entydiga språk. I mellandagarna så åkte vi från Motala till Sälen. Den största delen av vägen delades inte med stockholmarna. Vi stötte på dem i Vansbro. Enligt planerinen skulle vi åka till Örbro (91 km) och ladda, sen skulle vi åka direkt till Högfjället (305 km). En baggis, då vår bil hade 423 km enligt WLTP körcykeln. Att den siffran var optimistisk visste vi, bilen sjäv trodde på 280 km vid 17-tiden 3 dagar innan avfärd.
Men dagen innan avfärd när jag väl gjorde planeringen så var det 11 minusgrader. Elbilens effektivitet avtar med temperaturen och att ladda går långsamt vid hög laddingsgrad, det är ju laddingen av de sista procenten som tar tid.
Enligt appen skulle vi ladda upp bilen från 69% till 85% i Örebro och sen gå direkt mot Högfjälls Hotellet och komma fram med 10% laddning kvar. Med tanke på yttertempraturen kändes marginalen väl låg, så jag ville lägga in en laddning i Vansbro. Jag kunde bara hitta en snabbladdare i Vansbro. När jag sökte detaljer för den så var den trasig och jag kunde inte hitta något alternativ. Räckvidddsångesten slukade mig….
Som väl var fixade Fredrik på Skobes i Motala en bil med förbränningsmotor som var väl stödd av infrastrukturen även vid sidan av E4:an och storstäderna.

Om jag hade varit 100% rationell hade vi nog hittat ett sätt att komma ända fram med Elbilen, men när allt kom omkring så var jag inte så rationell som jag trodde.

Jag tror att vi behöver bättre infrastruktur på landsbygden för den snabbt framväxande elbilismen.
Vem ansvarar för infrastrukturen i vårt land, jo det gör myndigheterna. Här ligger som vanligt människor och näringsliv före. När myndigheterna väl gjort sitt jobb så kommer fjällenresan bli mer behaglig och avslappnande!

En del misstag måste vi visst göra själva

Alla drömmer vi om att tjäna pengar utan att behöva jobba för dem. Just nu är vi övertygade att bara man har en platform så vill alla vara på just din platform.

Inom betaltvbranchen var varje betaltv operatör helt övertygad om att just deras mix av innehåll, utvecklingsverktyg och användare var det som gjorde att alla ville vara på just deras platfom. Lite senare var det telekom som var lika övertygade om att just deras platform var den vinnande. Just nu verkar biltillverkarna vara de som är helt övertygade om att deras platform är den bästa.

Platformar har en otrolig attraktionskraft, själva tanken på att man utifrån en platform och med billiga specialanpassningar kan generera alla funktioner och releaser som man behöver, till lägsta möjliga kostnad. En fin tanke men rätt snart efter att ha exponerats mot människans oändligt olika behov rasar platformen ihop. Varje platform måste ha en oomstridd accepterad och omtyckt ledare för att kunna existera, som Linus Torvalds på Linux till exempel .

Några, kanske alla, av internet jättarna har fått kraftig hybris och tror sig kunna bygga platformar som de själva dominerar totalt, om man bara kallar dem något nytt.
Det de vill bygga är ett slags walled gardens. De försök som gjorts tidigare kommer från försök att eliminera de tekniska begränsningar som fanns. De nya försök som görs nu bygger på ren girighet och makt. Platforms ägarna vill vara kung i sin egen trädgård och tjäna mer pengar. Man vill att just den egna trädgården ska vara hela universum för de som befinner sig i den. Man vill ha oinskränt makt i sitt egen universum. En del har gått så långt att de döpt om sina bolag tex har Facebook blivit META(efter metaverse, ett concept inom sience fiction).

Redan tanken på att Zuckerberg skulle tillskansa sig någon form av oinskränkt makt får mig att må illa. Trumpens invasion av Capitolium kommer att framstå som rena kindergarten i ett universum där Zukkie är envåldshärskare.

I vår del av världen är det är faktiskt vi människor som väljer våra ledare, inte tvärt om.