Ingen balans i nätet

Den stora elektrifieringen rullar in och vi behöver både producera och transportera mer el i vår framtid. Man verkar vara mindre bekymrad över produktionen än transporten.
Vi producerar mer el än vi behöver i norr och mindre än vi behöver i söder. Det känns ju inte så konstigt då de flesta bor och jobbar i söder. För att transportera el från norr till söder behöver Svenska kraftnät investera ca 75 mdr. Det slutar inte där, elen måste vidare från transformatorstationerna till förbrukaren.

Enligt en ny svensk lag kan nätägarna som äger nätet mellan transformatorstationen och förbrukaren (oftast Vattenfall, Elevio eller EON) ta mer betalt för nätet som de har monopol på. Monopolen uppstod när man i god tro ville minimera antalet grävningar. Marginalerna på själva kraften har blivit för små nu när man har konkurrens där. Självklart vill nätägarna vältra över kostnader på förbrukarna så att man kan göra en större vinst. Redan där blir det fel. Vid monopol finns inga incitament för att förbättra sin teknik, process eller tänka nytt. Det blir en ”take it or leave it” situation utan verklig ”leave it”-möjlighet.
Snitthöjningen för nätavgifterna i Sverige är 27% samtidigt som elpriserna gått ner. Slump?

Att ha en situation där man kan göra kombinationer av monopol och konkurrensutsatta tjänster är inte rimligt, varken när det gäller kraft eller data.

I den framtid som vi går till mötes måste vi slå isär monopol och konkurrensutsatta tjänster. Antingen är ett företag verksamt i ett monopol med regleringar och fullständig transparens eller i en konkurrensutsatt verksamhet där företaget väljer transparens nivå.
Aldrig båda samtidigt!

Köp upp, lägg ner

Vattenfalls strategi är enligt dem själva ”to enable fossil-free living within one generation”. Jag är osäker på om deras ”Mergers & Acquistions” avdelning verkligen är med på tåget. Vattenfalls största uppköp på senare år är lite svårförstådda med tanke på strategin. Vattenfall betalade ett överpris på 53 mdr på Nuon och 30 mdr för kolkraftverket Moorburg.
Vi får hoppas att det östgötska styret av vattenfall genom nya VD:n Karin Borg leder företaget närmare strategin.

66 mdr skulle enligt SvD näringsliv räcka till de investeringar som behövs för att bli av med en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Jag tror faktiskt att vi skattebetalare och därmed aktieägare i Vattenfall skulle vara mer stolta av att äga ett bolag som bidrar till att minska vårt lands koldioxidavtryck med 33%, än att äga ett bolag som försöker göra kortsiktiga vinster på att släppa ut mer CO2.
Dessutom skulle vi ha kvar 17 mdr till ytterligare investeringar i aktiviteter som leder oss vidare mot en ännu bättre framtid.

När man gör investeringar bör dessa leda mot en framtid som vi kan och vill fortsätta att leva i.

Tänk längre

Såg på Ekonomibyrån härom kvällen. Förutom programledaren så fanns det tre experttyckare med i programmet och alla utgick ifrån att åka flygplan var något nödvändigt och bra. Det var kanske inte så konstigt, då de alla hade ganska tydliga kopplingar till flygindustrin. Det intressanta var att de var rörande överens om att affärsflygningarna skulle ta storstryk och de bolag som fokuserade på dessa resenärer skulle snart inte skulle behövas mer, kvar skulle lågprisflyget bli. Lågprisflyget som verkligen förkroppsligar det oflärdfulla med att resa med flyg. Analysen var bra, att affärsflyget kommer att ta mycket stryk känns begripligt. Under det senaste året har många alternativ till affärsresan varit tvungna att prövas och i vissa fall även fungerat. Så affärsresor kommer att bli ännu mer granskade med avseende på förhållandet mellan nytta och kostnad. Eftersom nyttan oftast är så pass svårkvantifierad så kommer sänkta kostnader jagas snarare än ökad nytta.

Om man skalar bort all flärd på avreseplatsen och på ankomsthallen, tar betalt för allt som kan tänkas göra själva resan uthärdlig, så påminner det mycket om lågprisflyget. Att resa med flygplan blir lika åtråvärt som att ta den kommunala bussen från stationen till Barkarby. Ingen är nog speciellt sugen på att ta bussen till Barkarby ens idag. Om man ovanpå detta lägger skammen över att man lånar av våra barns framtid så kommer det nog inte att bli så mycket flyg framöver.

Men hur vi än vänder och vrider på det hela så vill vi människor komma till nya platser, till nya upplevelser. Det där med själva transporten är ett nödvändigt ont, så när vi lagt det åtråvärda med att åka flygplan åt sidan, så kommer fokus att ligga på att hitta på nya transportalternativ.
Vi kanske tom kommer överlåta det tråkiga jobbet med att transporteras till våra avatarer.

Skitåret 2020

Inget år har varit i närheten av 2020 när det gäller påverkan av allt och oss alla. För många av oss var det lidande som tillfogats oss individer enormt, det vore otroligt respektlöst att inte ta till oss av dessa extremt dyrköpta erfarenheter. När vi plockar upp dessa erfarenheter och transformerar dem till kunskap som vi kan använda så vet vi att:

Det går att ta fram ett helt nytt vaccin på mindre än ett år

Det går bra att sköta många arbetsuppgifter hemifrån

Det går att minska mängden föroreningar i luft och vatten, och vi uppskattar resultatet

Det går bra att avstå från icke nödvändiga resor

Det går bra att handla mat på nätet

Att vi måste vara en del av lösningen, ingen individ kan sticka huvudet i sanden, alla måste bidra, alla måste med.

Det finns bara en väg och den leder framåt, och det är helt fantastiskt att det är vi individer som gemensamt skapar den värld som vi så gärna vi vill vara en del av.

Smittsam?

Hittills har vi inte fått något svar på om den som är immun efter genomliden sjukdom eller vaccin, kan föra viruset vidare till en ny individ. Om vi inte vet, så kan det ju mycket väl vara så att sjukvården i tron att de räddar liv skriver ut superspridare.

Att hitta och testa 30 000 individer som haft smittan och tillfrisknat kan inte vara så svårt, givet alla smittade. Sen kollar man dessa om de bär på viruset. Om en 95% skyddsnivå för att inte smittas av viruset är OK för ett godkännande av vaccin så borde ju samma sak gälla för att inte föra vidare smitta. Om man vet detta så borde man dela detta omedelbart. Om man inte vet detta så är handlingsförlamningen värre än vi någonsin kunnat föreställa oss.
Om man vet hur detta förhåller sig och har valt att lägga locket på så är det så är det ännu mer obegripligt. Hemligheter leder alltid till spekulation och spekulation är en bra grogrund för konspirationsteorier.
Så ut med det – vet vi eller vet vi inte!

När väl sanning ligger på bordet så kan vi, den finurligaste arten på jorden, sätta alla klutar på att anpassa oss och välja väg in i framtiden.

ISM-ernas tid

Det har länge funnits konkurrerande samhällsmodeller, att kapitalismen har slagit ut socialismen har ju framgått med all tydlighet. Ändå håller vi på och försöker ordna in vår värld på en höger-vänster axel, där höger fått representera kapitalismen och vänster socialismen. För var dag som går blir denna axel mer och mer utdaterad och irrelevant. Vi vet ju redan hur en eventuell titelmatch skulle sluta. Den relevanta axeln återfinner vi snarare i olikheterna mellan Liberalism och Konservatism.

I liberalismen är människan fri att välja väg och är därmed lycklig. I konservatismen är det viktigast att inget ska förändras i onödan. I ett konservativt samhälle skulle vi absolut ha långt kvar till ett vaccin. Vi skulle förmodligen forfarande fundera på om blodigelterapi är en metod för att bromsa pandemin.

Som väl är lever vi i en trots allt ganska liberal värld där vi tillåts ta olika vägar mot den nya värld som kommer oavsett om vi vill eller ej. För eftersom man inte kan tvinga någon annan till sin egen lycka, så får vi lita på att de flesta av oss vill att framtiden ska bli bättre.

Så låt oss alla njuta av att dagarna blir längre och ljusare, iallafall här på det norra halvklotet, och att vaccinet sakta rullar ut.

Nu vill jag ha: medicin,medicin, med detsamma

Det är precis som Thore Skogman skrev och sjöng redan för länge sedan. Tore till trots, ibland går det inte fort nog.

Fram till idag har utveckling av vaccin varit en långsam process, typ tio år. Fyra år drug discovery, två år drug development, två år clinical testing och två år formellt godkännande, produktions- och distributionsuppbyggnad.

Med hjälp av AI och samarbete så har vi kapat tiderna för att ta fram ett vaccin ganska drastiskt. Kanske kan vi komma till drug discovery på ett par månader, drug development fyra månader, clinical testning två år, formellt godkännande produktions- och distributions uppbyggnad sex m¨ånader. Totalt blir det tre år, klart mindre än halva tiden mot tidigare, helt fantastiskt! Men inte tillräckligt för att stävja Coronaepidemin. Men med fantastiskt motiverade spelare, ett bredare samarbete och nya hjälpmedel har vi i mänskligheten klarat att kapa tiden för att ta fram och påbörjat vaccination med det nya och efterlängtade Coronavaccinet till under ett år!
Vi får inte glömma bort att det faktiskt går att utföra mirakel, det är inte bara en fråga om tid, det handlar också om att våga tro på framtiden. Detta kan mycket väl vara det julmirakel vi längtat efter.

Så överst i motivationsstegen ligger tron på att vi faktiskt kan göra världen lite bättre.

Ormrädd?

FAANG – med lite generös tolkning av stavningen så betyder ordet huggtand. Det känns som att förkortningen är tänkt att skapa obehag, och det är den nog. Det ena A:et syftar på Amazon, det företag som flest företagare är rädda för. Att det är så beror nog inte på att huvudägaren (Jeff Bezos) är världen rikaste man, utan på Amazons förmåga att ge sig in i nya branscher och snart skaffa sig en dominerande ställning.

Just nu investerar Amazon ganska hårt i ”reneweable energy”. I Sverige har Amazon redan investerat i 211 MW vindkraftsparker, i en tredje satsning (Hästkullen) ska man lägga till ytterligare 275 MW. Amazon är knappast känt som en filantropisk verksamhet, troligen gör man detta för att tjäna mer pengar, så Jeff kan dra till Mars med många stålar och när han väl är där kan han bjuda Musk på bärs. Det kommer nog att bli trångt där.

Direktörerna på EON, FORTUM och Vattenfall kommer iallafall att drabbas av mycket sämre nattsömn, medan vi konsumenter får ytterligare ett alternativ för el-leveranser att välja på.

Att alltid ha rätt, är inte lätt

Ingen är väl mer polariserande än en journalist, journalister jobbar för att objektivt beskriva den värld där vi bor och den är ju polariserad.
Det som skiljer journalisten från oss vanliga dödliga är att de alltid anser sig ha ett absolut monopol på vad som är rätt. Denna syn påminner inte så lite om Trumpens syn på rätt och fel, ”It is either my way or no way”.
Detta utstrålande av ofelbarhet skapar en perfekt grogrund för fejk news. Journalisternas förmåga att utstråla ofelbarhet och fejk news har lett till att journalisternas trovärdighet befinner sig i fritt fall mot nollpunkten.

När vi ser att journalisterna har fullt upp med att skuldbelägga någon annan, så avtar förtroendet för dem dramatiskt.

Våra journalister har inte fattat att de är en del av etablissemanget och de måste anstränga sig för att återbygga sitt förtroende, annars blir det nog bara fejk news och sociala media!

Egoismen växer

Coronaviruset blottlägger våra själar, tänker vi på någon annans välmående utöver vårt eget?

Det finns individer som öppet säger sig inte vilja ta vaccin på grund av den ökade risken man utsätter sig för. Men man accepterar gladeligen de risker som uppstår när man tar bilen ner till stan, går över gatan till puben och tar en öl i glada vänners lag. Den enda risk vaccinvägraren diskonterar in, är risken för biverkningar när man tar vaccinet. Livet är fyllt av risker som vi tar dagligen.

En påtaglig risk som man kan föreställa sig tar oproportionerligt stor plats i våra sinnen. Vi förtränger gärna andra risker som vi har accepterat för att kunna leva våra dagliga liv.

Sätt risken för biverkningar av ett godkänt vaccin i perspektiv och fundera på alternativet, bit ihop och ta ditt vaccin!
En straffspark som denna för att göra gott för både dig och andra kommer troligen inte att dyka upp i närtid.

Gör gott för dig och för någon annan, ta din spruta och låt lyckan sprida sig i din kropp.