Det är ditt data!

Det är vad insamlaren gör med den insamlade datan som avgör hur stort intrånget i privatlivet faktiskt är. När det gäller att skydda konsumenternas data ligger lagstiftningen i EU i framkant. GDPR säger att: insamlat data får bara användas till det man säger att man ska använda det till, det ska vara möjligt för enFortsätt läsa ”Det är ditt data!”