Ryssarna struntar i OPEC

OPEC ville utnyttja sin oligopolställning och få med ryssarna på att sänka oljeproduktionen och där igenom höja oljepriset. När ryssarna var hemma på kammaren så kom man fram till att oljeprisökningen skulle bli för liten för att rättfärdiga produktionssänkningen. Just nu så sjunker behovet av olja som en direkt konsekvens av världsekonomins avmattning. Många hänförFortsätt läsa ”Ryssarna struntar i OPEC”